Gatlyseupproret: Ordföranden vill invänta inventeringen, ändrar inget just nu

"Låt oss nu vänta och se vad inventeringen kommer fram till." Det säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu med anledning av belysningsupproret.

18 februari 2019 06:15

Norrans artikel förra veckan om gatlysen har lett till många reaktioner både i insändare och sociala medier. Flera invånare har också hört av sig till Sara Keisu.

Nedläggning av gatlysen hotar, om byarna inte är med och betalar

Bakgrunden är att samhällsbyggnadsnämnden vill satsa på gatlysena i byar. De har begärt extra pengar för att kunna göra totalbyten där det behövs. Totalbyten innebär att man gör allt nytt, gräver om ledningen och sätter nya stolpar.

Haken är att kommunens belysningsregler från 2017 då ska tillämpas. De innebär att byarna ska betala 40 procent i själva investeringen. Driften fortsätter att vara kommunal.

Oro har nu uppstått i byarna om de ska komma på fråga för bytena. Även reglerna kritiseras, då man menar att kommunen borde betala hela kostnaden på samma sätt som man gör i samhällen och staden.

"Förstår reaktionen"

– Jag kan förstå att man reagerar mot att tvingas betala 40 procent. Men jag hoppas också att folk kan se fördelen med att få fortsätta att ha ljust och trevligt i byarna.

Det finns också kritik mot att totalbyte ska klassas som nyanläggning. Man menar att om en by redan har gatlyse så kan det aldrig kallas nyanläggning.

– Där måste jag hänvisa till besluten i kommunfullmäktige, säger Sara Keisu. Utöver reglerna, som står på kommunens hemsida, så beslutades tillämpningar. De finns inte på hemsidan, men är något vi ska följa. Där står att de nya reglerna ska träda i kraft vid ”större ombyggnad”. Så totalutbyten hamnar helt klart inom reglerna.

Läs mer: Här är belysningsreglerna

Läs mer: Här nedan är tillämpningarna.

Nu vill Sara Keisu att man i första hand får göra den stora inventeringen. Den ska göras redan i år.

– Sedan får vi se vad den visar. Det vi i första hand vill använda pengarna till är att byta ut anläggningar som är farliga. Antingen elfarliga eller att många stolpar kan falla. Kanske räcker pengarna bara till det.

– I andra hand totalbyter vi anläggningar som har allvarliga problem med driftsäkerheten.

Skicket ska avgöra

– Däremot ska vi inte byta för bytandets skull. Att en ny anläggning blir billigare i drift ska vara en bonus, men det ska inte vara skälet till bytet.

– Anläggningar som är över 50 år gamla kan mycket väl bli kvar. Om de fungerar ska vi fortsätta använda dem, och behöver det bytas enskilda stolpar så faller det inom vanligt underhåll.

Kärnfrågan, de 40 procenten i egenkostnad, kan hon inte göra något åt.

– Vi tar till oss av kritik och kan absolut lyfta reglerna till en ny genomgång om vi ser att de slår väldigt fel. Men det är för tidigt att göra nu, säger Sara Keisu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yvonne Rönngren

Ämnen du kan följa