Fallet Emmy – bakom sekretessen: Inspelningar avslöjar socialtjänsten – ”De ljuger för barnet”

Nu har socialnämnden i Piteå svarat på IVO:s frågor. De beskriver familjehemmet som ”omöjliga att samarbeta med.” Men tio timmars inspelade samtal visar en annan bild – bland annat handläggare som ljuger för barnet, ignorerar familjehemmets oro, samt chefer med bristande lagkunskap.

23 juli 2019 07:06

Norran har flera gånger berättat om 4-åriga Emmy, som levt hela sitt liv i familjehemmet i Skellefteå men som nu har flyttats till sin pappa. I artikeln väljer vi att kalla familjehemsföräldrarna för Elin och Niklas. Flickan tillåts inte längre träffa dem, trots att hon enligt experter på grund av detta riskerar ett trauma.

”Ville behålla henne”

Efter Norrans granskning öppnade Inspektionen för vård och omsorg, IVO ett tillsynsärende av fallet och har ställt flera frågor. Nu har nämnden svarat – de anser bland annat att familjehemmet motsatt sig en flytt och ville behålla flickan själva. Samt att det ”omöjliggjort” ett samarbete med dem.

Nämnden anser sammanfattningsvis att flickan skulle ta mer skada av att fortsätta bo i familjehemmet, än vad hon skulle ta av att flytta till pappan snabbt. De tror att ett umgänge mellan familjehem och Emmy skulle försvåra hennes ”förutsättningar till en gynnsam utveckling hos pappan.” Nämnden säger att det eventuellt kan vara möjligt med ett umgänge i framtiden.

Datum stämmer inte

Socialnämnden påpekar att den biologiska pappan är en ”väl känd person” för Emmy, som haft regelbundet umgänge med flickan under hela hennes liv, även om umgänget varit sporadiskt.

IVO ställde också frågor om det misstänkta jäv som Norran avslöjat. Här blir svaret att det inte bedömts ha haft betydelse. Detta eftersom utredningen ifråga redan ska ha varit avslutad när det misstänkta jävet påkallades. I svaret till IVO står det också: ”Bedömningen är dock inte dokumenterad i journal.” Det sms där Elin påtalar kopplingen till socialtjänsten, är dock daterat före utredningen blev klar – med flera veckor.

”Aldrig ett barns bästa”

Det är dock flera märkliga uttalanden och händelser som inte framkommer i skrivelsen till IVO. Det avslöjas av de cirka tio timmars oklippta inspelade samtal som Norran tagit del av, där familjehemmet kommunicerat med socialtjänsten. Ingenstans i dessa samtal ifrågasätter Elin och Niklas en flytt – endast att den går för fort. I ett samtal talar Elin och en socialsekreterare om detta. Emmy har dittills bara spenderat ett par timmar helt ensam med pappan – nu ska hon sova där för första gången.

”Kan det verkligen vara i Emmys bästa?”, undrar Elin.

Svaret blir: ”Det är väl aldrig i ett barns bästa att byta familj efter fyra år. Men nu sitter vi där vi sitter.”

Fem dagar efter övernattningen har Emmy flyttat för gott.

”Bara över natten”

Familjehemmets advokat är kritisk till hur handläggarna bemött barnet. Han säger att de ”ljugit för Emmy”, bland annat om att hon ska få träffa Elin och Niklas. En inspelning visar att det stämmer. Den är från natten vid NUS. I rummet sitter Emmy med Elin, där är också en läkare och en socialsekreterare som försökt övertala Emmy att följa med henne. Hon ska bli inlagd vid barnavdelningen. Då ska Elin och Niklas lämna henne, istället ska den biologiska pappan stanna hos Emmy.

En läkare säger till Emmy: ”Du kommer att få träffa dem igen, det här är bara över natten.”

Läkaren vänder sig till socialtjänsthandläggaren:

”Hon kommer väl att få träffa dem igen? För det här får inte gå för fort.”

”Absolut”, svarar handläggaren.

Nattens inspelning avslöjar också att vårdpersonal reagerar på vad de uppfattar som ett ”oprofessionellt agerande” från socialsekreterarna, en läkare beskriver situationen som ”en mardröm” och undrar varför en överlämning ska ske mitt i natten.

Dessutom förnekar handläggare i en inspelning att de gjort ett tidigare hämtningsbesök, samma dag som Emmy flyttas, vilket motbevisas av en inspelning från hämtningsbesöket ifråga. På samma inspelning säger socialsekreterare att de inte bedömer nya orosanmälningar som ”relevanta.”

Felaktiga svar

Det finns också inspelningar som visar att chefer vid socialkontoret har en bristande lagkunskap. När ett barn varit placerat över tre år i samma familjehem ska nämnden enligt socialtjänstlagen överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Var sjätte månad ska nämnden också överväga om vården i familjehemmet ska bestå. Då det gått sex månader sedan en sådan övervägning gjordes, och Emmys mående försämrats, undrar Elin och Niklas om den inte ska göras igen.

”Inte möjligt”

Chefen svarar: ”Här har vi ju gjort det och det blev en rättslig prövning. När det väl varit en rättslig prövning, då kan vi inte göra om det igen.”

Norran frågar Maria Stensson, jurist på Socialstyrelsen, om det han säger stämmer. Hon vill inte uttala sig om det enskilda ärendet, men svarar generellt:

– Man kan pröva en vårdnadsöverflytt igen, även om det varit uppe i rätten. Det kan vara så att det förflutit tid och nya omständigheter uppstått. Det är nämnden som avgör om förutsättningarna för en ansökan är uppfyllda.

Inte ett kriterium

På en annan inspelning förklarar en annan chef varför de varken vill göra en ny ansökan, eller besluta om ett flyttförbud, vilket är något nämnden kan göra om den misstänker att barnet kan ta skada. Chefen säger: ”Pappan har en tillvaro som inte ger grund för ett omhändertagande enligt LVU. Det brister inte i omsorgen på det sättet.”

Vi frågar juristen Maria Stensson om det han säger stämmer, om det måste brista i omsorgen för att nämnden ska agera.

– Nej, ett missförhållande hos en förälder är inte ett kriterium. Det är barnets situation man ska utgå från, om det finns en risk att barnet kan ta skada, säger hon.

De senaste veckorna innan sin flytt besökte Emmy sjukvård för sina stressreaktioner vid två tillfällen. Hur Emmy mår nu, om hon får professionell hjälp eller om pappan och hans sambo hanterar situationen själva, faller under sekretess. Även för Elin och Niklas.

Pappan vill inte prata

Den biologiska pappan har via socialtjänsten hälsat familjehemmet att han inte vill att de ska höra av sig. Och vare sig pappan eller hans sambo har i sin tur hört av sig med frågor – exempelvis om Emmys rutiner. Emmys familjehemssyster har skickat sms till den biologiska pappan – där hon berättar att hon längtar efter henne. Men får inget svar.

Norran har sökt den biologiska pappan inför varje ny publicering som rör Emmy. Även denna. Vi vill att han ska få ge sin bild av det som händer. Men han låter hälsa att han inte vill tala med media.

Norran har också sökt Piteå kommuns socialchef, Fredrik Sjömark. Han vill inte ställa upp på en intervju, utan vill bara svara skriftligt på frågor. Men säger samtidigt att ”han är mån om att de ska uppfattas så transparenta och förtroendeingivande som möjligt.”

Tror du att ni uppfattas som transparenta när ni inte ställer upp på intervjuer?

– Nu gör vi så här, du skriver ner dina frågor och mejlar dem till socialtjänsten så ska jag se vilka som bäst kan svara, säger Fredrik Sjömark.

Norran understryker att frågorna är riktade till honom, och skickar dem. Vi får ett svar – där socialtjänsten skriftligt slår fast att de väljer att inte svara på våra frågor, som var följande: Hur kommer det sig att ni skriver att utredningen var klar när ni fick information om misstänkt jäv, det stämmer inte med datumen? Är det lämpligt att ljuga för barn angående vilka de ska få träffa och vad som ska hända? Hur ser du på att era chefer inte tycks ha kännedom om vad socialtjänstlagen säger om exempelvis en vårdnadsöverflytt?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa