Miljötänk i Arvidsjaur sprids till Mwanga i Tanzania

Vatten och avlopp. Sophantering och återvinning. Samhällsfunktionerna i Arvidsjaur kan fungera som förebilder i Mwanga i Tanzania.

9 september 2015 00:25

En grupp kommunala tjänstemän från Mwangadistriktet i Tanzania är i dagarna på besök i Arvidsjaur.

På tisdagen stod kommunens tekniska kontor och dess verksamheter på schemat. Studiebesök gjordes på vattenverket, avloppsreningsverket och på återvinningscentralen.

– Arvidsjaur och Mwanga har ett partnerskap och driver bland annat projektet Keep Mwanga clean, säger projektledaren Lars-Erik Hällerstrand.

Projektet baseras på att sprida miljötänket som finns i Sverige och Arvidsjaur till Tanzania och Mwanga.

– Det handlar om allt från soptippar och återvinning till vatten och avlopp, besöket här hos oss inspirerar de här tjänstemännen i deras jobb på hemmaplan i Mwanga, säger Lars-Erik Hällerstrand.

Avfallshantering är ett exempel. Soptippar finns i Mwanga men återvinningscentraler är där ett tämligen nytt begrepp.

– I ett första steg kan det leda till att åtminstone farligt avfall inte kastas på soptippen, säger Johan Åberg, kommunens avfallschef.

Ett av tisdagens studiebesök gjordes på vattenverket på Nyborgsheden som förser hela centralorten med dricksvatten.  Delegationen från Mwanga informerades och ställde frågor om vattenförsörjning i kommunen, om pH-värden, vattenprovtagningar och annat som hör vattenverket till. Vissa svar förvånade, som det att Arvidsjaursbon i genomsnitt förbrukar nära 300 liter vatten per dygn.

– Det är alldeles för mycket! Hos oss är förbrukningen kanske fem till sju liter vatten per person och dag, sa Stephano B. Kaliwa, distriktsvatteningenjör i Mwanga.

Göran Westerlund (NN)

I ett första steg kan det leda till att åtminstone farligt avfall inte kastas på soptippen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa