De äldre är nöjda med hemtjänsten

Hemtjänsten i Arvidsjaurs kommun får högt betyg av sina brukare. Hela 93 procent har i en brukarundersökning förklarat att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med den hemtjänst de har.

12 november 2014 22:05

Det är Socialstyrelsen som frågat alla Sveriges äldre med äldreomsorg om vad de tycker om den vård och omsorg de får.

I Arvidsjaurs kommun svarade 71 procent av de som har hemtjänst på enkäten och de gav ett gott betyg. Ingen av de som besvarade enkäten var i sitt sammanfattande omdöme missnöjd med hemtjänsten, 7 procent var neutrala och resten, 93 procent, var alltså mycket nöjd eller ganska nöjd. Motsvarande siffra för landet totalt är 90 procent.

Brukarundersökningen visar också att de äldre i Arvidsjaur är nöjda med hur de bemöts av hemtjänstpersonalen, att de tar hänsyn tillönskemål och åsikter hur hjälpen ska utföras, att de utför arbetsuppgifterna väl och på avtalad tid.

Brukarna är också nöjda med den tid personalen har för att arbeta hos dem och hur lätt det är att vid behov få kontakt med hemtjänstpersonalen.

På frågan om hur tryggt eller otryggt det känns att bo hemma med hemtjänst har 90 procent svarar att det upplever det som mycket tryggt eller ganska tryggt. Sju procent har svarat varken eller medan tre procent upplever det som otryggt.

Resultatet ligger på ungefär samma nivå som vid 2013 års undersökning.

– Folk i Arvidsjaur tycker med rätta att de får väldigt bra hemtjänst. Vi ligger högt även i en jämförelse med liknande kommuner som vår, där är cirka 90 procent nöjda med sin hemtjänst, säger Ann-Sofi Levander, socialchef i Arvidsjaurs kommun.

Boende på vård och omsorgsboende är inte lika nöjda som de med hemtjänst. Här uppger 75 procent att de är sammantaget nöjda med sitt äldreboende. Arvidsjaur är dock en av de fem kommuner i landet som höjde nöjdheten vad gäller vård- och omsorgsboende mest mellan åren 2012 och 2013.

Läs mera:

Mer läsning om undersökningen och Socialstyrelsens rapport "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

Mer läsning om äldreomsorg i Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, "Öppna jämförelser 2013".

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Westerlund