Klart: Arbetsförmedlingen vill stänga kontoren i Norsjö, Malå och Robertsfors

Arbetsförmedlingen vill stänga kontoren i Norsjö, Malå och Robertsfors. Det framgår av det förslag som myndigheten lägger fram om hur kontorsnätet ska utformas i framtiden.

28 mars 2019 12:26

Sammanlagt vill Arbetsförmedlingen stänga 106 kontor över landet. Förhandlingar med fackliga organisationer pågår just nu.

– Principerna som har gällt i utformandet av förslaget är dels storleken på kontoren och dels hur geografin ser ut, alltså så att det inte ska bli allt för långt till närmaste kontor, säger Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef i Skellefteå och Södra Lappland.

Norsjös och Malås närhet till kontoren i Skellefteå, Lycksele eller Arvidsjaur har spelat in i förslaget.

– Vi vill kunna möta kunder utifrån vad som är bäst för dem. I vissa fall får kunden åka till arbetsförmedlingskontor i andra kommuner, i andra fall måste vi åka till den aktuella kommunen. I första hand får kunderna service digitalt. Vill man ha utökad service kan man få det via telefon. Om man behöver ett fysiskt möte kan kunden vända sig dit det är närmast. Den digitala delen utvecklas hela tiden, och vi har inte råd att ha kvar allt som vi har i dag med en minskad budget.

Avvecklas 2019 eller 2020

Arbetslösa i Norsjö och Malå är i dag inskrivna hos arbetsförmedlare på kontoret i Skellefteå. Hur det blir i framtiden är oklart.

Anders Eriksson påpekar att kontoren finns kvar under den närmaste framtiden och att det slutgiltiga beslutet inte har tagits ännu. Det här är arbetsgivarens förslag. Om det går igenom kommer kontoren att avvecklas under 2019 eller 2020.

– Sådant bestäms i så fall kontor för kontor. Vi gör en riskanalys och tittar över hyreskontrakt och dylikt för de enskilda kontoren.

Han säger att allt går väldigt fort, vilket påverkar både arbetsförmedlare och kunder.

– Att få en drastiskt minskad budget känns såklart inte bra. Vi skulle såklart vilja se över hur det ska bli lite mer metodiskt, så i grunden känns det inte bra, säger Anders Eriksson och fortsätter:

– Samtidigt vet vi alla att det kommer att ske förändringar, det är jobbigt när man vet att det kommer och bara väntar. På så sätt är det skönt att besluten kommer, så att vi kan jobba framåt.

Skelleftekontoret kvar

Kontoret i Arjeplog blir kvar på grund av de geografiska avstånden, och kontoret i Arvidsjaur utökas då Arbetsförmedlingen satsar på kundtjänst.

– Arvidsjaur servar redan i dag kunder över hela Sverige. I dag jobbar 800 personer med kundtjänst i hela Arbetsförmedlingen, målsättningen är att den siffran ska bli 1 500.

Kontoret i Skellefteå blir kvar men ett antal tjänster väntas fortfarande försvinna. Det exakta antalet är inte färdigställt ännu. Just nu arbetar drygt 60 personer vid kontoret.

– Själva omställningsprocessen har ju inte börjat ännu. Turordningslistor ska tas fram och utifrån den börjar vi säga upp personal för att minska kostnaderna. Vi har ingen siffra över hur stort kontoret i Skellefteå kommer att vara framöver. Det är mycket som återstår innan varselsituationen har gått i lås och är genomförd, säger Anders Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Åhlund

Ämnen du kan följa