Journalistik som verkligen gör skillnad

7 mars 2019 14:48

I dag kom beskedet att Norran nominerats två gånger till ett av mediebranschens mest prestigefyllda journalistpris, Guldspaden.
 Att en tidning nomineras två gånger i samma kategori tillhör sannerligen inte vanligheterna.

Detta är resultatet av ett målmedvetet arbete med det journalistiska innehållet som startade i september 2016. Det var då vi inrättade vår grävgrupp och satsade stora personella resurser på den granskande journalistiken.

Visst har det som vi journalister kallar för ”gräv” förekommit tidigare också, men det var nu som vi formaliserade arbetet och avsatte resurser på ett tydligare sätt än tidigare.

Den första stora granskningen var kartläggningen av nazister i Norr- och Västerbotten som genomfördes tillsammans med Västerbottenskuriren.

Sedan följde en granskning om ett behandlingshem i Norsjö som polisen kallade en ”skattefinansierad knarkarkvart”, samt en stor granskning av den privata hälsocentralen Hälsogemenskapen i Jörn. En granskning som avslöjade omfattande problem och som ledde till att läkaren och verksamhetschefen fråntogs sin läkarlegitimation.

Just den granskningen belönades dessutom med Wendelapriset för årets bästa socialreportage och med Publicistklubben Norra Norrlands pris, Silversleven.

Satsningen på Grävgruppen ska också ses i ljuset av de personellt begränsade resurser som en redaktion av Norrans storlek har. Att i tider av åtstramning, satsa på kvalitetsjournalistik som tar både tid och resurser, är inte helt självklart för någon redaktion.

Detta är resultatet av ett målmedvetet arbete med det journalistiska innehållet som startade i september 2016.

De gräv som nu nomineras till Guldspaden är ”Miljonrullningen” och ”Tankkaoset i Malå”.

”Miljonrullningen” var en omfattande granskning under vintern 2018 där Jenny Petersson och Anna Wikner kunde visa att Skellefteå kommun har stora svårigheter att hålla budget för sina byggprojekt, både stora och små. 

Vi kunde visa på systematiskt felkalkylerade byggprojekt, som kostat skattebetalarna nästan 300 miljoner kronor i onödan, och en närmast likgiltig inställning till pengar från Skellefteå kommuns sida.

När det gäller ”Tankkaoset i Malå” så handlade det om hur personal vid den kommunala alpinanläggningen Tjamstanbackarna i Malå i åratal har brutit mot kommunens riktlinjer för hur tankkorten ska nyttjas. Något som gör att man i dag har svårt att redovisa hur bränslet egentligen har använts. Dessutom kunde reportrarna Jenny Petersson och Lennart Enkvist avslöja att både verksamhetschefen och hans personal tankat flitigt även under ledighet. 

Granskningen medförde livlig debatt bland Malås politiker, som bland annat beställde en egen granskning av PWC.

Tankkortshärvan blev även en valfråga i Malå, då det inför valet blev mycket debatt om politikernas och tjänstemännens ansvar. Dels utifrån kommunens skrala ekonomi, men även utifrån vad som hänt i Tjamstanbackarna.

Detta är journalistik som gör skillnad!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Melinder