Fler afghaner kan få svenskt skydd

Migrationsverket bedömer att säkerheten i Afghanistan har försämrats. Det kommer därför krävas mindre för att asylsökande afghaner ska få skydd i Sverige.

8 december 2016 19:03

- Det är ju så systemet ska fungera - när det finns ett skyddsbehov ska man få lov att stanna helt enkelt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

I fjol sökte över 40 000 afghaner asyl i Sverige. Johansson räknar med att en större andel av afghanerna nu kommer att beviljas uppehållstillstånd. Under årets första tio månader var beviljandegraden 44 procent.

Bakgrunden är att Migrationsverket tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Där görs bedömningen att de råder en väpnad konflikt i nästan alla av Afghanistans 34 provinser. I tre råder andra "svåra motsättningar".

- Det är urskillningslöst våld i nästan alla provinser, säger rättschefen Fredrik Beijer.

"Ännu försiktigare"Verket pekar på att talibanernas gerillakrigföring övergått till konventionellt krig. Myndigheterna anses oftast ha kontroll över distriktens centralorter, men läget kan förändras snabbt och verket räknar inte med att de som återvänder kan skyddas.

Men individuella prövningar ska ändå göras av afghanska sökandes skyddsbehov, säger Beijer.

- Det är inte så att alla kommer att få stanna bara för att man är från Afghanistan. Så långt har inte konfliktläget gått. Men det har blivit farligare, riskerna är större och vi kommer att bli ännu försiktigare än vi varit tidigare.

Allra värst anses läget vara i provinsen Helmand.

- Kommer du från Helmand-provinsen så kommer vi att säga att där kan man inte vara, säger Beijer.

"För tidigt"Enligt honom ska då verket pröva om den sökande kan återvända till en annan del av landet.

- Vuxna män i arbetsför ålder kan normalt sett klara sig i Kabul, men sedan får man gå in och titta på individen. Det kan finnas handikapp. Ålder är också en faktor. Ju yngre du är, desto mindre kan man kräva i sådana situationer.

Även afghaner som har ett återvändandebeslut som vunnit laga kraft påverkas om verkets tidigare individuella riskbedömning inte längre håller. Det finns också möjlighet för den utvisningshotade att begära en ny prövning.

Migrationsminister Johansson konstaterar att åtskilliga afghaner kan komma att skickas till andra EU-länder, dit de anlänt först, i enlighet med EU:s så kallade Dublinförordning.

- Många av de afghaner som kommit till Sverige är registrerade som asylsökande i andra EU-länder så vi har väldigt många Dublin-ärenden där. Så hur mycket det här blir i slutänden vad gäller antalet uppehållstillstånd i Sverige är ännu för tidigt att säga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa