”Fallet Emmy” på en minut – det här handlar det om

Vad ska gå före barnets rätt eller förälderns? Det är huvudfrågan i Norrans granskning av ”fallet Emmy”. Emmy heter egentligen något annat.