Vi har bara sett början på distansrevolutionen

Distansarbetet har för många inneburit ett enklare livspussel och ökat självbestämmandet över arbetet.

Sverige 13 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemifrån har upphört.

Den distansrevolution som påbörjats kommer däremot av allt att döma att fortsätta.

I Västerbotten har 57 procent av tjänstemännen helt eller delvis arbetat hemifrån. Distansarbetet har för många inneburit ett enklare livspussel och ökat självbestämmandet över arbetet.

Länets arbetsgivare bör skapa bra former för distansarbete även efter coronapandemin.

Frihet har i alla tider varit viktigt för människor och forskning visar att vi engagerar oss mer när vi själva i hög grad bestämmer över vårt arbete. Trots detta har många arbetsplatser kvar gamla regler och attityder där arbete likställs med att fysiskt befinna sig på arbetsplatsen.

Sjuksköterskor, lärare och poliser kommer alltid att behövas på vårdcentralerna, i klassrummen och på gator och torg. Men även dessa yrkesgrupper kan ha skrivbordsarbete som går att utföra på distans.

När rekommendationerna om distansarbete nu tagits bort är det dags för medarbetarna att få större inflytande över var arbetet ska utföras. Ett modernt ledarskap bör fokusera på medarbetarens måluppfyllelse, inte på var hon befinner sig.

Här är fem råd till arbetsgivare som vill ta vara på distansrevolutionens möjligheter:

- Utvidga möjligheterna

Distansrevolutionen sätter ljuset på behovet av utvecklade arbetsformer och förbättrade villkor för alla anställda. Där så är möjligt och önskvärt, ur de anställdas perspektiv, bör arbetsgivare utveckla möjligheterna till distansarbete.

- Utrusta medarbetarna

Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö. Om medarbetaren själv förväntas tillhandahålla detta bör hon kompenseras för det.

- Förändra kontoren

När vi tillbringar mindre tid på kontoren ökar kraven på deras utformning. De behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.

- Bygg gemenskaperna

Många som jobbar mycket hemifrån saknar det sociala umgänget med kollegor, som är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.

- Motverka klyftorna

En risk med det ökade distansarbetet är att de som distansarbetar mer än kollegorna missgynnas när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet. Därför behöver småpratet kring kaffemaskinen kompletteras med digitala motsvarigheter.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mikael Bengtsson: Låt sjukvården slippa tycka synd om-perspektivet

Debatt: Dags att vakna ur vinterdvalan Region Västerbotten

Debatt: Chefer behöver stöd i och efter coronapandemin

Insändare: Vi är tröttkörda – dags att omplacera personal inom kommunen

Insändare

Insändare: Elever på distans – men lärare på skolan

Visa fler