Sveriges energiproduktion är ett stort misslyckande

Insändare 8 december 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu när vi får några kallare dagar i landet så framgår det tydligt, vad många befarat, att Sveriges regering de senaste sju åren misslyckats med sin energipolitik. Vad de två regeringspartierna åstadkommit är att Sverige har gått från en av världens stabilaste elproduktioner till något som inte är värdigt ett industriland.

Detta beror på deras övertro på att den instabila vindproduktionen skulle klara av en kontinuerlig tillförsel av elenergi – en vindindustri vars produktion varierar från några procent till 60–70 procent av installerad effekt. Den har inte har den stabilitet som ett modernt samhälle kan kräva. 

Nu när vi står inför en enorm omställning av samhället i och med att de fossila energierna skall utfasas, så kan nog regeringens senaste sju år inte ses som något annat än ett misslyckande med energipolitiken, vilket nog tyvärr kommer att stå svenska folket dyrt.

Bara de två nordligaste länens industrier kommer de närmaste 20–25 åren, med de miljösatsningar som är planerade, att kräva mer än fyra gånger så mycket elenergi som de två länen förbrukar idag. Det vore förvånande för mig om någon mer än vår regering tror att det skulle vara genomförbart med enbart sol- och vindproduktion.

Så den naturliga slutsatsen blir att det är hög tid att svenska folket får en politisk ledning som ser klart på de kommande utmaningarna, och tar av sig de grön/rosa linserna som de har sett världen genom i sju år.
A.J.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Hela klimatomställningen rullar på el

Mikael Bengtsson: Visst vore det bättre att sänka elskatten permanent

Debatt: Riksdagens beslut om subventionen på el delar landet

Joakim Broman: Klimatdebatten behöver bli lite mer jordad

Debatt: Dags att växla upp klimatarbetet i landets kommuner

Visa fler