Klimathotet: Skelleftefödda Astrid hjälper bönderna i Uganda att överleva

Runt hela jordklotet ser vi effekter av den globala uppvärmningen, men det är befolkningen i de fattiga länderna som betalar det högsta priset. ”Just nu är det platser som Uganda som får ta smällen”, säger Astrid Hedman på We Effect.

30 december 2016 09:00

Astrid Hedman, 24 år, är född och uppvuxen i Skellefteå, men bor sedan några månader tillbaka i mångmiljonstaden Kampala i Uganda – en stad och ett land med stora kontraster.

– De rika är väldigt rika och de fattiga är väldigt fattiga. Stan är uppbyggd på en massa kullar och ju högre upp man bor desto rikare är områdena, säger hon och förklarar att slumkvarteren breder ut sig nere i stadens dalagångar.

Via en Skype-uppkoppling från Kampala berättar Astrid Hedman om sitt liv i Uganda. Hon sitter på en bänk i skuggan och i bakgrunden hörs lekande barn. Det är den svenska biståndsorganisationen Wi Effect som skickat henne till landet. Organisationens ledord är: hjälp till självhjälp. Det betyder att de bland annat bidrar med kunskap till befolkningen som ska möjliggöra att bönderna kan fortsätta bruka sina jordar fast klimatet förändras.

– Det är viktigt att förändringen kommer inifrån och här ser vi att det fungerar.

En stor majoritet av Ugandas befolkning är helt beroende av jordbruket för att överleva. Men nu när regn uteblir och torrperioderna blir längre så har det blivit svårare att odla sin mat. Många gånger handlar det om små förändringar som gör stor skillnad, till exempel att byta grödor eller plantera träd. Men organisationen jobbar även med andra frågor, som att fler ska få rätten till sina jordar, skapa värdiga bostäder och ökad jämställdhet.

Astrids uppgift är att bistå den lokala bondeorganisationen, Uganda national farmers federation, med att ta fram en miljöpolicy. Hon ska hjälpa bönderna att få ett stabilare jordbruk i ett instabilt klimat. Dessutom öka miljömedvetenhet för att inte försämra förutsättningarna ännu mer.

Trots att vetenskapen är tydlig och pekar på att det är människan som har påverkat klimatet så finns det klimatförnekare runt om i världen

– I Uganda så ser vi att det verkligen händer grejer med klimatet och det händer snabbt. Det är inget snack om saken, slår hon fast.

I distriktet Kumi som Astrid besökte för en tid sedan råder det katastrofläge på grund av torkan, en direkt följd av den globala uppvärmningen.

– Många är undernärda eftersom de just nu endast lever på sötpotatis. Så där märks miljöeffekterna väldigt tydligt.

När hon kommer till Sverige i slutet av mars nästa år är det meningen att hon ska sprida och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper hon tar med sig hem från Uganda.

– Uganda är resursmässigt ett väldigt rikt land. Det ligger ganska högt upp så klimatet är ganska milt, mellan 20 och 25 grader. Som land har de har egentligen goda förutsättningar att producera mat. Men problematiken är att det ser så olika ut från region till region. Regn faller väldigt lokalt. På vissa platser är det grönt och frodigt medan andra platser är rena ökenområden. Det kan vara hungersnöd på en plats samtidigt som det är överflöd av mat på en annan plats.

Omvärlden måste också förstå att Afrika är mångfacetterat och att förutsättningarna är så olika beroende på var man befinner sig på den enorma kontinenten, menar hon.

– Vi måste ta bort ”landet Afrika”-bilden. Om länderna i Afrika ska få fler investerare och högre förtroende är det viktigt att inte dra alla länder över en kam.

Det finns hopp för Uganda. Klarar man av att ställa om jordbruket och dessutom börjar samla in regn för bevattning ökar förutsättningarna för att klara av torrperioderna, menar Astrid.

– Men lyckas man inte anpassa sig efter klimatförändringarna så kommer befolkningen att bli väldigt utsatta. Därför är kunskapsspridningen viktig.

Astrid Hedman menar att det är nyttigt att få lite distans till sin egen verklighet.

– Många i Sverige kanske inte ser klimatförändringarna, eftersom vi inte har påverkats så mycket. Men här blir det väldigt tydligt.

 

Det kan vara hungersnöd på en plats samtidigt som det är överflöd av mat på en annan plats.

Astrid Hedman

Ålder:24 år.

Född och uppvuxen:Stämningsgården, Skellefteå.

Familj:Mamma Eva, pappa Kenneth, bonusmamma Britt Pettersson samt syskonen Anny, Jonas och bonussystern Petra Edfors.

Jobbar:We Effect i Kampala, Uganda.

Känner sig hemma:”Det känns alltid tryggt och skönt att komma till Skellefteå.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa