Kvällsföreläsning om potentiella risker med 5G

12 april 2019 14:20

Tisdag 9 april hade Naturskyddsföreningen, Vågbrytaren och Skelo i Skellefteå bjudit in till en kvällsföreläsning med professor Lennart Hardell, cancerläkare från Örebro. Rubriken löd ”Vad myndigheterna inte berättar om riskerna med 5G och annan trådlös teknik”. Hardell har forskat inom detta område i ett tjugotal år och anses internationellt som en av de mest kunniga oberoende forskarna.

I november 2018 bedömde Italiens rättsväsende och regering Hardells forskning mest tillförlitlig och i en dom slogs därför fast att regeringen innan den 16 juli måste inleda en informationskampanj till befolkningen kring riskerna med mobilanvändning.

Det var en mycket skrämmande bild Hardell beskrev utifrån de hälsorisker man kan förutspå med 5G-satsningen. Beslutsfattarna har ingen aning om vad det sagt ja till. Forskning om teknikens ofarlighet har efterlysts, men då Strålsäkerhetsmyndigheten kontaktats finns inte någon sådan forskning överhuvudtaget att uppvisa. Tekniken är helt oprövad utifrån eventuell hälso- och miljöpåverkan, säger Hardell. Denna verksamhet räknas därtill som miljöfarlig enligt miljöbalken men behöver trots detta inget tillstånd.

Vidare informerade han om den enorma ökningen av basstationer som kommer att behövas nära inpå oss, eftersom 5G-tekniken är av en helt annan typ än den vi tidigare har använt med 2G, 3G och 4G. Varje basstation kan rymma upp till 500 antenner och eftersom frekvensen kommer ligga på ca 26 GHz blir räckvidden kort vilket medför att det kan behövas upptill 800 basstationer på en yta av 1 kvadratkilometer. För att få bra täckning kan det också bli nödvändigt med antenner inne i hus och lägenheter.

Detta var en föreläsning som beslutsfattare borde tvingas att lyssna till för att bilda sig en uppfattning om 5G så att rätt beslut tas. Beslut som är bäst för medborgarna och inte gör oss sjuka. Miljöministern i Bryssel har satt stopp för 5G då hon inte vill göra befolkningen till försökskaniner. Nu har även Florens satt stopp och fler är på gång. Demonstrationer mot 5G hålls på en mängd platser runt om i världen.

Ulla Eriksson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa