Projektledare

Projektledare

Projektledare Bureå
Ort: Bureå
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Yrkestitel:Projektledare
Publicerad:2023-01-06
Sista ansökningsdag:2023-02-28

Projektledare

Vill du vara en del av en växande grön industri med storskaliga expansionsplaner?

Envigas
Envigas

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Den måste få en lösning och det är ett globalt åtagande. Envigas har ett ambitiöst mål om att hjälpa industrin att ställa om till en mer hållbar produktion. Bolaget bygger, äger och driftar storskaliga pyrolysanläggningar för produktion och förädling av biokol och biobaserad gas. Som insatsråvara används skogsrestprodukter och grön el. Målsättningen är att leverera produkter av högsta kvalitet primärt anpassade till den metallurgiska industrin. Med hjälp av Envigas produkter kan kunderna uppnå påtagligt sänkta CO2-emissioner.

Det händer enormt mycket inom den metallurgiska industrin för att minska klimatpåverkan från dess processer och produkter. Bland de största satsningarna är det nu aktuella Hybrit-projektet som ska framställa fossilfri järnsvamp med hjälp av vätgas. Men för att producera ett helt fossilfritt stål räcker det inte med att byta reduktionsprocess till vätgas, det krävs även ett grönt kol för att göra stålet hållfast samt stabilisera processen. Det finns även fler liknande applikationer inom den metallurgiska industrin som behöver grönt kol för att kunna ställa om.

I januari 2019 driftsattes bolagets första R&D-anläggning i Bureå utanför Skellefteå. Anläggningen har sedan dess varit i drift och är en viktig del för att kunna, tillsammans med industrin, utveckla ett biokol som är anpassat för deras applikationer. Parallellt med detta har bolaget även byggt och driftsatt en ny produktionsanläggning i samma lokaler. För att fortsätta att växa med marknadens ökade behov så planeras det nu för en storskalig expansion av bolaget med nya produktionsanläggningar. Läs mer på: www.envigas.com

För att vara med på den spännande resan att ta anläggningen i Bureå till nästa nivå så söker Envigas sin nästa Projektledare, man ser helst en person som brinner för att göra skillnad på riktigt! För rätt person så finns det goda möjligheter att i nästa steg växa med bolagets expansionsplaner i nya framtida roller.

Nu söker Envigas sin nästa Projektledare.

Envigas ser att det kommer att bedrivas olika typer av projekt runt säkerhet, anläggning, bygg, drift och underhåll under många år framåt i Bureå specifikt och eventuellt också på andra nya anläggningar i framtiden. Dessa projekt behöver ledas på ett strukturerat sätt för att både projektmål och effektmål ska kunna uppnås.

Projektledaren ansvarar för:

 • Att projekt genomförs med gällande tidplaner och budget som följs upp och rapporteras.
 • Att projekt genomförs enligt uppställda projektmål som skapar rätt förutsättningar för att projektets effektmål ska kunna uppnås.
 • Att dokumentation upprättas i samband med genomfört projekt.
 • Att arbete alltid genomförs enligt gällande rutiner och regler samt de mjuka aspekter som det innebär att vara ett miljöföretag med högprofilerade kunder.

Som Projektledare blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Projektledning inom säkerhet, anläggning, bygg, drift och underhåll.
 • Tillsammans med platschef lösa olika identifierade behov.
 • Analysera och dokumentera genomförda förändringar.
 • Kommunicera internt i företaget.
 • Kommunicera och förklara planerade och genomförda förändringar till driftsorganisationen i syfte att öka förståelse, kunskap och motivation.
 • I nära dialog med projektchef eller teknisk chef identifiera möjliga förbättringar och projekt.
 • Omvärldsbevakning och externa kontakter som krävs för fullföljande av ovanstående uppgifter.

För att bli lyckosam i rollen ser vi att du har:

 • Relevant teoretisk kompetens
 • Strukturerad i tanke och handling
 • Kommunikativ förmåga
 • Goda ledaregenskaper
 • Kunskaper i projektledning
 • Kunskaper om standarder inom relevanta områden
 • Kunskaper om relevanta IT-hjälpmedel.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Bureå där du är direkt underställd fabrikens Platschef.

Välkommen att kontakta Auktoriserad Executive Search Konsult Tomas Blomster, 076-636 57 60.


Kontakt

Tomas Blomster, Executive Search Konsult

Dela