Platschef

Platschef

Platschef Bureå
Ort: Bureå
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Yrkestitel:Platschef
Publicerad:2022-12-23
Sista ansökningsdag:2023-02-28

Platschef

Vill du vara en del av en växande grön industri?

Envigas
Envigas

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Den måste få en lösning och det är ett globalt åtagande. Envigas har ett ambitiöst mål om att hjälpa industrin att ställa om till en mer hållbar produktion. Bolaget bygger, äger och driftar storskaliga pyrolysanläggningar för produktion och förädling av biokol och biobaserad gas. Som insatsråvara används skogsrestprodukter och grön el. Målsättningen är att leverera produkter av högsta kvalitet primärt anpassade till den metallurgiska industrin. Med hjälp av Envigas produkter kan kunderna uppnå påtagligt sänkta CO2-emissioner.

Det händer enormt mycket inom den metallurgiska industrin för att minska klimatpåverkan från dess processer och produkter. Bland de största satsningarna är det nu aktuella Hybrit-projektet som ska framställa fossilfri järnsvamp med hjälp av vätgas. Men för att producera ett helt fossilfritt stål räcker det inte med att byta reduktionsprocess till vätgas, det krävs även ett grönt kol för att göra stålet hållfast samt stabilisera processen. Det finns även fler liknande applikationer inom den metallurgiska industrin som behöver grönt kol för att kunna ställa om.

I januari 2019 driftsattes bolagets första R&D-anläggning i Bureå utanför Skellefteå. Anläggningen har sedan dess varit i drift och är en viktig del för att kunna, tillsammans med industrin, utveckla ett biokol som är anpassat för deras applikationer. Parallellt med detta har bolaget även byggt och driftsatt en ny produktionsanläggning i samma lokaler. För att fortsätta att växa med marknadens ökade behov så planeras det nu för en storskalig expansion av bolaget med nya produktionsanläggningar. Läs mer på: www.envigas.com.

För att vara med på den spännande resan att ta anläggningen i Bureå till nästa nivå så söker Envigas sin nästa Platschef, man ser helst en person som brinner för att göra skillnad på riktigt! För rätt person så finns det goda möjligheter att i nästa steg växa med bolagets expansionsplaner i nya framtida roller.

Vi söker nu Envigas nästa Platschef som får i uppgift att fortsätta arbetet med att rekrytera och bygga en stark och långsiktig organisation för kontinuerlig drift. En central del i arbetet kommer innefatta att skapa en stark bolagskultur där den viktigaste komponenten är att bygga en stark säkerhetskultur.

I rollen som Platschef i Bureå har du ett övergripande ansvar att säkra den lokala verksamheten mot uppsatta mål samt att verksamheten bedrivs på ett systematiskt sätt som följer lagar och regler samt kännetecknas av hög säkerhet och en god arbetsmiljö.

Vi söker efter en person som proaktivt arbetar och drivs av förändringsarbete samt att ständigt förbättra leveransen inom sitt ansvarsområde. Du har lätt för att samarbeta och är tekniskt kunnig inom området.

För att lyckas i rollen behöver du klara att hantera många komplexa frågor, skicklig på att prioritera samt vara kreativ i ditt sätt att hitta nya möjligheter, lösningar och infallsvinklar.

Som Platschef blir dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter:

 • Leda den dagliga verksamheten enligt bolagets uppsatta plan, planera resurser och scheman samt deltaga operativt om så behövs.
 • Säkerställa och ansvara för bolagets rekrytering och hantering av personalfrågor
 • Produktionsplanering– säkerställa att volym och kvalitet i produktionen uppnås.
 • Planera och ansvara för uppsatta system, rutiner samt service och förebyggande underhåll av anläggningen
 • Säkerställa att hälsa, miljö och säkerhet håller ställda krav enligt Envigas standard och certifieringar men också lokala legala krav.

För att bli lyckosam i rollen ser vi att du är en ledare som är:

 • Synlig i verksamheten med en stark kommunikativ förmåga
 • Strukturerad i tanke och handling
 • Affärsmässig
 • Teamspelare
 • En skicklig ledare som agerar som en förebild
 • Intresserad av processer, operativt arbete med snabba beslutsprocesser

Du har erfarenhet/innehavare av:

 • Erfarenhet av att leda framgångsrikt, självständigt team av medarbetare
 • God förståelse för produktionsprocess/flöden
 • God erfarenhet av kemisk produktion
 • Goda kunskaper i engelska, såväl i skrift som muntligen

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Bureå och du är direkt underställd bolagets verkställande direktör:

Välkommen att kontakta Auktoriserad Executive Search Konsult hos BESI, Tomas Blomster, 076-636 57 60.


 


Kontakt

Tomas Blomster

Dela