Per-Gunnar Lundgren

21 juni 2019 03:01

65 år

fyller den 24 juni Per-Gunnar Lundgren, Ånäset. Per-Gunnar är född i Sorsele, son till Rakel och Algot. Uppvuxen i en familj som var aktiv i olika företag och i Pingstförsamlingen. Direkt efter gymnasiet i Lycksele fick han hoppa in och hjälpa till med fastigheten och driften av Gertsbäckens kraftstation då pappa Algot blev allvarligt sjuk 1973 och dog samma år. Per-Gunnar träffade då sin käresta, Anne Dorte Revenfeld, de bildade familj och flyttade 1975 till Lycksele där han fick anställning hos Försäkringskassan. Det blev sedan 26 år på kassan i Umeå, Skellefteå och Robertsfors, och familjen fick tre barn. 1981 tog Per-Gunnar socionomexamen i Umeå. Under en tioårsperiod hade han politiska uppdrag i distrikt, kommun och landsting åt kristdemokraterna. 1992-2015 ägde och drev makarna först pizzerian/busstationen i Ånäset i sju år och sedan Lufta Camping i 22 år. Familjen och vännerna, kyrkan, hemmet och stugan är intressen som tar det mesta av hans tid som aktiv pensionär.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ödebrink

Ämnen du kan följa