Dödsfall: Anund Lindholm

Anund Lindholm, Lövånger

Lövånger 28 oktober 2020 05:00

Anund Lindholm, Lövånger, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 79 år. Hans närmaste anhöriga är syskonen Harriet och Erik samt deras barn och barnbarn.s

Anund Lindholm föddes 1941 i byn Hökmark i Lövånger. Hans skolgång ledde fram till studentexamen i Skellefteå 1961 och han skrevs in vid Uppsala universitet 1962. Matematik- och fysikstudier resulterade i en civilingenjörs-examen i Teknisk fysik 1967. Under studieåren bodde han på studenthemmet Arken och blev en del av dess stora vänkrets. Efter lärarutbildning arbetade han några år som uppskattad gymnasielärare. 

Han återvände till universitetet och försvarade 1979 en doktorsavhandling baserad på experiment i Tandem-acceleratorlaboratoriet som rörde neutron inducerade kärnreaktioner. Våren 1986 inträffade den tragiska katastrofen i Tjernobyl. I laboratoriet fanns utrustning och kunskap som kunde användas för att redan samma morgon som nedfall från Tjernobyl nådde Uppsala studera detta nedfall i detalj. Några av forskarna, bland annat Anund Lindholm, genomförde mätningarna som inom kort blev omfattande och man flyttade aktiviteten från universitetet till ett nytt företag, Gammadata. Ett stort antal analyser genomfördes av radioaktiviteten i kött från vilt i hela Sverige och det startades andra projekt för att mäta radioaktivitet på kommersiella grunder. 

Anund Lindholm intresserade sig särskilt för att mäta radonhalten i bostäder. Vid pensioneringen flyttade han hem till Hökmark och tog över sitt barndomshem som han rustade på olika sätt. De sista åren av sitt liv utvecklade han sitt hembygdsintresse genom engagemang i sockenmuseet och studier av Lövångers historia. 

Han var en nyfiken person i positiv mening och blev en mycket uppskattad kännare av det gamla Lövånger. Språkintresset ledde till att han deltog i radioprogrammet ”Språket” ett par gånger. Han tillskrivs av ortnamnsforskare en ny tolkning av namnet Lövånger. För sina insatser tilldelades han 2018 ett pris för sin hembygdsforskning av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Anund Lindholm var i vida kretsar en mycket social och respekterad person. Hans naturintresse var genuint och han plockade hellre bär än jagade älg. Det har varit en förmån att ha honom som nära vän alltsedan barndomen. Många är vi som redan saknar honom.

Bo Sundqvist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Dödsfall

Dödsfall: Anund Lindholm, Hembygdsföreningen

Dödsfall

Dödsfall: Karin Englund, Lövånger

Dödsfall

Dödsfall: Ella Brännström, Vebomark

Dödsfall

Dödsfall: Ulla Karlsson, Lövånger

Dödsfall

Dödsfall: Maine Röjmyr, Lövånger

Visa fler