Staten sviker våra länsteatrar

Det är hög tid att politikerna i regering och riksdag tar sitt ansvar för barn och unga.

23 september 2014 03:30

Staten måste värna och stärka länsteatrarna – de institutioner som skapar merparten av den regionala scenkonsten. Våra teatrar uppmanar staten att garantera alla, speciellt barn och unga i våra län, möjligheter till kulturupplevelser utanför storstadsregionerna.

En länsteater ska vara konstnärlig, fri, angelägen och våga utmana. Vi har uppdraget att tjäna publiken och bidra till scenkonstens utveckling i våra respektive län. Vi vill nå en bredare publik, och då tänker vi speciellt på dem vi inte når i dag.

Landets nitton länsteatrar spelar varje år över 6 000 föreställningar för cirka 600 000 personer – antingen på våra teatrar eller ute på turné. Det gör att våra teatrar har stor kunskap om livsvillkoren för medborgarna. Utifrån dessa erfarenheter växer vår repertoar fram. Våra idéer, berättelser och föreställningar skapas i nuet och i dialog med vår publik.

Kulturupplevelser utvecklar medborgarnas förändringsbenägenhet. Det finns ett konstaterat samband mellan kultur, kreativitet, innovation och tillväxt, och mellan kulturkluster och regionala innovationskrafter.

Vikten av ett blomstrande kulturliv, även utanför storstäderna, kan inte underskattas för att stimulera nytänkande, attraktionskraft och för att skapa rum för möten och nya perspektiv för såväl individer som samhällen. Gemensamt har vi byggt upp en kulturell

infrastruktur för teatrarna i våra län med tanke på hela vår befolkning – det vill vi stärka och utveckla. Genom att stärka teatrarna kan vi samtidigt stärka de nya regionala och lokala arrangörsnätverken och se till att alla invånare i våra län får ta del av scenkonst av högsta kvalitet – även i framtiden.

För våra turnéer och för vår skolteaterverksamhet är vi i dag ofta beroende av ideella krafter och eldsjälars engagemang för att få scenkonsten till publiken. Det leder till en orättvis, ojämn och odemokratisk fördelning av scenkonsten i länen.

Vi behöver starka institutioner med en god basverksamhet för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen. Länsinstitutionerna genererar stora mervärden genom att de är kulturella nav i regionerna och en drivkraft för ett hållbart och inkluderande samhälle.

Tillgängligheten till scenkonst är beroende på var du bor. Eftersom kommuner och skolor många gånger saknar riktlinjer för om och hur eleverna ska uppleva scenkonst, händer det att vissa inte får något alls, om du råkar bo i fel kommun eller ha fel rektor. I slutändan trillar ansvaret ner på den enskilda läraren, till de vi kallar eldsjälarna, de som ofta arbetar övertid och obetalt för att ge just sina elever scenkonst.

Länsteatrarna i Sverige prioriterar barn och unga – det är hög tid att politikerna i regering och riksdag tar sitt ansvar på riktigt

Anna-Britta Lundberg(S)

ordförande Västerbottensteatern

Bertil Lindström(M)

ordförande Scenkonstbolaget Västernorrland

Lennart Thörnlund(S)

ordförande Norrbottensteatern

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa