Låt oss slippa sexistiska och rasistiska banderoller på studentflaken

Debatt. Låt oss vara tydliga: varje banderoll med kränkande budskap är ett misslyckande och ett steg tillbaka. Sexistiska och rasistiska banderoller på studentflak är oacceptabla. Det kommer aldrig att accepteras av våra medlemsföretag och signalerar att skolan inte har jobbat med arbetsklimat och arbetsmiljö tillsammans med eleverna.

3 juni 2019 06:58

Ska vi klara av att rusta Sverige för 11 miljoner invånare behöver fler söka sig till byggbranschen.

Därför är vi extra glada för alla elever som snart tar studenten från bygg- och anläggningsprogrammet.

Om vi ska klara av att bygga hållbara och effektiva bostäder, vägar och järnvägar så behöver vi fler som vill bli samhällsbyggare.

Låt därför årets student firas på ett sätt som visar att alla, oavsett kön och bakgrund, kan vara med.

Byggbranschen har länge varit mansdominerad. Men nu ser vi de första stegen mot en mer jämställd bransch. Årets preliminära statistik om sökande till gymnasieskolan visar ett ökat intresse för bygg- och anläggningsprogrammet. 2018/19 ökade antalet kvinnliga sökande med 13 procent jämfört med 2017/18. Det är en ökning som vi har längtat efter.

Tillsammans med skolorna behöver vi se till att alla sökande som kommit in på utbildningarna känner sig välkomna.

Från Sveriges Byggindustrier jobbar vi hårt för att alla ska känna sig välkomna. För oss är det viktigt att få bort de hinder som finns för att alla ska vilja/kunna söka sig till oss.

Tillsammans med skolorna behöver vi se till att alla sökande som kommit in på utbildningarna känner sig välkomna. Det gäller allt från arbetsmiljö och kvalitén i undervisning till gemenskapen i klassen och vilka förebilder man möter. Konkurrensen om eleverna och morgondagens kompetens är stenhård. Varje elev ska känna sig välkommen.

Tyvärr har vi de senaste åren sett banderoller på studentflak från bygg- och anläggningsprogrammen som inte är acceptabla.

Låt oss därför vara tydliga: varje banderoll med kränkande budskap är ett misslyckande och ett steg tillbaka. Sexistiska och rasistiska banderoller på studentflak är oacceptabla. Det kommer aldrig att accepteras av våra medlemsföretag och signalerar att skolan inte har jobbat med arbetsklimat och arbetsmiljö tillsammans med eleverna.

Vi behöver rusta Sverige för 11 miljoner invånare och se till att det finns bostäder för kommande generationer, förskolor, sjukhus, idrottsanläggningar, vägar och järnvägar.

För att nå dit behöver vi få de bästa problemlösarna och lagspelarna till vår bransch. Både kvinnor och män.

Dagens unga kommer aldrig att välja en skola som står för trakasserier och sexism, där alla människors lika värde inte står i centrum.

Svensk byggbransch ska vara attraktiv, sund och säker. Vi ska tillsammans se till att rusta Sverige.

Christer Johansson, lokal chef i Västerbotten för Sveriges Byggindustrier

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa