F-ord i centrum när S-kvinnor går till val

Debatt (Internationella kvinnodagen). När krig och klimatförändringar driver människor på flykt är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. EU måste ha en gemensam och solidarisk asyl- och flyktingpolitik. S-kvinnor kommer alltid att vara en motkraft mot de konservativa krafter som vill bygga murar och stänga EU:s gränser.

8 mars 2019 06:58

Fred, frihet och feminism.

Det är S-kvinnors tre ledord inför Europaparlamentsvalet.

Årets EU-val är ett vägval. Nationalister och populister har stärkt sitt inflytande över EU:s politik och lagstiftning. Det är en utveckling vi måste vända.

För många kan EU kännas långt bort. De politiska frågorna verkar kanske inte alltid konkreta. Men EU har ett stort inflytande på utvecklingen i Europa och i Sverige, lokalt, regionalt och nationellt.

De stora hoten mot fred, frihet och feminism är globala och måste lösas gemensamt, internationellt.

EU startade som ett fredsprojekt och spelar fortsatt en viktig roll för att bevara och stärka freden, inte bara i Europa utan i hela världen. S-kvinnor driver på för nedrustning, inte minst för en kärnvapenfri värld. Vi kräver att fler kvinnor får ta plats i fredsprocesser och konflikthantering. Vi vet att det leder till en mer hållbar fred och ökad säkerhet.

I Sverige och i övriga europeiska länder är kvinnors frihet mindre än mäns. Det gäller både politiskt, ekonomiskt och socialt.

När krig och klimatförändringar driver människor på flykt är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. EU måste ha en gemensam och solidarisk asyl- och flyktingpolitik. S-kvinnor kommer alltid att vara en motkraft mot de konservativa krafter som vill bygga murar och stänga EU:s gränser.

I Sverige och i övriga europeiska länder är kvinnors frihet mindre än mäns. Det gäller både politiskt, ekonomiskt och socialt.

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) har till och med slagit fast att det skett en tillbakagång av kvinnors rättigheter i EU de senaste tre till fem åren. Det gäller både lagstiftning som drivits igenom i medlemsländerna och vad gäller löneklyftan mellan kvinnor och män. På EU-nivå minskar den inte längre utan ligger fast på 16 procent.

För att ge alla kvinnor i Europa samma ekonomiska frihet som män arbetar vi för att bryta denna utveckling.

Som jämförelse är löneklyftan i Sverige 11,5 procent, men här går utvecklingen åtminstone sakta åt rätt håll.

När det gäller kvinnors sociala rättigheter har S-kvinnor länge gått i täten för dessa, och den kampen kommer vi att fortsätta. Ett tidigare förslag till EU-resolution om sexuell och reproduktiv hälsa röstades ner av EU-parlamentets konservativa och högerextrema block. Men vårt arbete för alla kvinnors rätt till sin kropp fortsätter träget.

Rätten till säker abort, stärkta rättigheter för hbtq-personer, aktivt arbete mot sexköp och människohandel och att bekämpa porrindustrin och dess skadliga verkningar är prioriterade frågor.

Den feministiska kampen är lika viktig nationellt som internationellt.

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

Susanne Dufvenberg, ordförande S-kvinnor i Västerbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa