Debatt: Smart välfärdspolitik är att hjälpa varandra

Debatt. En del i den kampen är att se till att vi stärker varandra. En växande, attraktiv kommun gör det lättare för landstinget att anställa, och en trygg och effektiv vård stärker kommunen.

18 maj 2018 06:58

Det ställs nya krav på välfärden och på vården.

Krav som kommer från en teknisk utveckling som gör att vi kan leva ett längre och friskare liv. Men det är också en utveckling som kräver resurser och satsningar.

Socialdemokraternas politik handlar om att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt samtidigt som vi möjliggör för fler arbetade timmar. Den ekvationen gör det möjligt att satsa mer på välfärden. Skellefteå är ett bra exempel på detta.

Skellefteå är en stad som växer. Målet om en befolkning på 80 000 invånare finns inom räckhåll. Samtidigt etablerar sig stora företag, ett kulturhus byggs och landstinget genomför en miljardsatsning på Skellefteås sjukhus så att lasarettet ska gå i takt med utvecklingen.

Den utlovade etableringen av Northvolts batterifabrik innebär en stor möjlighet för kommunen att finansiera välfärden och är en satsning som innebär ett starkare Västerbotten. Det är ingen slump att Northvolt valde just Skellefteå för sin fabrik. Beslutet har sin bakgrund i ett målmedvetet arbete från kommunens sida.

En god och jämlik vård är grundbulten i vår ideologi och välfärdspolitik. Det är inte bara orättvist att satsa på ”de-luxe-vård” för dem som har råd, det är även irrationellt.

När vi befriar landstinget från dyr hyrpersonal sparas resurser och kontinuiteten i kontakten mellan läkare och patient stärks. Det ökar tryggheten och kvaliteten.

Ett exempel på positiva konsekvenser från en gemensam, jämlik satsning är Västerbottens hälsokontroller. Enligt studier har de förlängt västerbottningarnas kollektiva livslängd med 3 000 år sedan de infördes. Det är smart välfärdspolitik.

Genom att hela tiden sträva efter vård och omsorg så nära medborgarna som möjligt, så tidigt som möjligt, stärks deras makt över behandlingen samtidigt som resurser sparas. Här spelar primärvården en viktig roll. Kåges nya hälsocentral är ett exempel på detta.

När vi befriar landstinget från dyr hyrpersonal sparas resurser och kontinuiteten i kontakten mellan läkare och patient stärks. Med tillsvidareanställd vårdpersonal möter patienterna samma personal varje gång de söker vård. Det ökar tryggheten och kvaliteten.

Kampen mot att klara vården och omsorgen utan hyrpersonal fortsätter. Västerbottens läns landsting ett av nio landsting som brutit trenden och är på väg att nå målet om att nästa år vara oberoende av hyrpersonal. Men ska vi klara det måste vi hela tiden arbeta med att rekrytera personer med rätt kompetens.

En del i den kampen är att se till att vi stärker varandra. En växande, attraktiv kommun gör det lättare för landstinget att anställa, och en trygg och effektiv vård stärker kommunen.

Det är glädjande att vi nu har fler läkare som genomgår sin specialisttjänstgöring, för att bli specialister inom primärvården, i Skellefteområdet än tidigare.

Välfärden ska och måste utvecklas. Det kräver att vi satsar våra gemensamma resurser på vårt lokalsamhälle och på vårt län.

Skellefteå växer och då måste vården växa i takt med Skellefteå.

Så bygger vi trygghet i Skellefteområdet

Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen, Västerbottens läns landsting

Lorents Burman (S), ordförande i kommunstyrelsen, Skellefteå kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa