Debatt: Ett svagt näringslivsklimat kan förebyggas

Debatt. Vill kommunen undvika att hamna i bakvattnet, behålla och uppmuntra lokala företagsidéer och innovationer, duger det inte att låtsas att allt är som på 1970-talet. Antingen duckar vi eller så tar vi en position där vi kan vara med och ta del av de möjligheter som globaliseringen erbjuder.

13 april 2018 06:58

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Skellefteå ligger trots stora investeringar i näringslivsutveckling först på plats 230.

Som bäst under de senaste nio åren har Skellefteå legat på 177:e plats, vilket är skrämmande dåligt. Än mer anmärkningsvärt är det att kommunledningen söker fel på undersökningarna och ifrågasätter siffror i stället för att konkret fundera på vad det usla företagsklimatet beror på och åtgärda problemen.

Själv har jag under många år haft externa arbetsgivare, internationella företag, men valt att bo kvar i Skellefteå med min familj. Detta trots att det betytt runt 200 resdagar om året, och en hel del extra kostnader i form av resor och förlorad tid med familjen.

Jag valde att starta mina egna företag i Skellefteå trots att marknaden för mina tjänster är betydligt bättre i storstäderna och i andra länder.

Men det är mina val, mitt ansvar och ingen annans beslut.

Mina erfarenheter är anledningen till att jag vill se ett bättre företagsklimat, bättre förutsättningar att driva företag och större förståelse för oss företagare. Den förhärskande socialdemokratiska kulturen måste ruckas, och det kan vi företagare inte göra genom att sitta tysta med mössan i hand.

Nyckeln till framgång ligger i att vi vågar diskutera öppet, vägrar acceptera dåliga bortförklaringar och kräver motiveringar av luddiga och företagsfientliga beslut.

Globaliseringen av företags- och innovationsmarknaden är här för att stanna. Och den går i en rasande fart. Stora internationella företag dammsuger marknaden i jakt på start-ups och nya innovationer.

Vad blir konsekvensen lokalt när stora företag erbjuder enorma summor för start-ups att utveckla sina idéer under deras varumärke någon annanstans i världen?

Vill kommunen undvika att hamna i bakvattnet, behålla och kanske till och med uppmuntra lokala företagsidéer och innovationer, duger det inte att låtsas att allt är som på 1970-talet. Antingen duckar vi eller så tar vi en position där vi kan vara med och påverka och ta del av de möjligheter som globaliseringen erbjuder.

Hur väl Skellefteå som kommun lyckas konkurrera beror på vilka åtgärder man vidtar.

Vi behöver lyfta blicken, öka insikten om hur världen faktiskt ser ut och bestämma oss för hur vi bäst skapar attraktionskraft med de medel och verktyg vi förfogar över.

Antingen blir vi bäst på det vi erbjuder, eller billigast. Att vara lagom leder enbart till att vi av marknaden upplevs för dåliga eller för dyra.

En vision kräver tydliga mål och en förklaring så alla förstår varför just 80 000 medborgare är bra för alla.

Skellefteå har en vision om 80 000 innevånare, som tyvärr saknar förankring hos många medborgare.

En vision kräver tydliga mål och en förklaring så alla förstår varför just 80 000 medborgare är bra för alla. Därför bör man dra sig tillbaka till ruta ett och fundera över hur man bäst förankrar visionen, inte bara i kommunledningen utan hela vägen ner till gräsrötterna. Det blir så mycket lättare om alla vet vad som förväntas av dem.

Jag vill lyfta några konkreta förslag som rätt genomförda kan göra Skellefteå attraktivare, mer levande och få växtkraft.

- Upprätta ett ordentligt företagsråd

I vår kommun finns en mängd erfarna personer med stora internationella, nationella nätverk som skulle vara en enorm tillgång när det gäller att driva företagsfrågor, företagsetableringar, upprätta internationella nätverk, vara bollplank och fungera som resurs i viktiga förhandlingar. Ett företagsråd med spetskompetens, som med sina erfarenheter och nätverk får vara med och forma strategin och taktiken för hur kommunens näringsliv bäst kan lyfta.

- Kommunen måste sluta driva företag

Slätt loss kraften på riktigt i det privata företagandet och entreprenörskapet. Det finns verksamheter inom kommunen som andra säkerligen kan driva bättre: bussbolag, fotvård, verkstäder med mera. Företag har ingenting emot konkurrens, däremot retar det företagare när man blir konkurrensutsatt av sin egen kommun, vilket leder till missnöje och en minskad investeringsvilja. Ta bort de hinder som i dag finns för visa branscher.

- Sätt upp nya konkreta mål för hur man ska driva infrastruktur, som är en förutsättning för att företag och kompetens vill bosätta sig och arbeta i kommunen.

Hur kan vård, skola och omsorg bli bäst i landet?

- Ge pengar till företagen så att de kan utveckla sina verksamheter, skapa aktiviteter som de annars inte kan göra eller som inte ryms i deras löpande budgetar.

Projektet ”Invest in Västerbotten”, som drivs av Region Västerbotten, är ett bra exempel där statliga pengar skapar resultat för lokal företagsutveckling.

- Sluta stirra på Umeå.

Vi behöver starkare samarbeten med våra grannar. Tillsammans skapar vi en attraktionskraft som sedan smittar av sig på hela regionen. Jag som arbetar med företag och organisationer i hela länet ser saker som fungerar där vi kan lära av varandra och skapa attraktions- och konkurrenskraft.

Detta är förstås bara en början. Om Skellefteå ska växa på rätt sätt så är det via företagande och arbetstillfällen.

Därför kommer jag att fortsätta vara obekväm för kommunen och brinna för att utveckla Skellefteå.

Vi behöver nämligen ett positivt företagsklimat för att bli en attraktiv stad och en attraktiv kommun.

Peter Karlstén, företagare och entreprenör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa