Dags att Vattenfall slutar kolonisera Norrland

Debatt. I Lilla Luleälven finns Europas längsta torrlagda älvfåra. Av älvens snitt på 180 kubikmeter vatten per sekund begär vi att Vattenfall ska släppa tillbaka blygsamma tio kubikmeter till torrfåran för att möjliggöra liv igen.

4 september 2016 16:09

Svenska folkets eget bolag Vattenfall tillåts skövla en hel älv, Luleälven.

Varför anser våra politiker att det är acceptabelt?

I åratal har befolkningen längs Luleälven försökt få till en samverkan med Vattenfall för bygdens bästa. Det har mötts med tystnad eller avmätta bortförklaringar.

Inför att riskdagen ska rösta om en ny vattenlagstiftning i höst har vattenkraftsbolag lobbat intensivt för att deras verksamhet ska undantas miljökrav. För att ge våra folkvalda politiker en chans att själva se hur Vattenfall sköter sitt uppdrag bjöd gruppen Norrälvar in till en studieresa längs Luleälven förra veckan.

Men trots vattenkraftens avgörande betydelse för Sveriges hållbara elförsörjning, trots Vattenfalls problem med flytt av arbetstillfällen och brist på miljöarbete och trots gratis studieresa och inbjudan i god tid så var det omöjligt att få hit våra riksdagspolitiker.

När Vattenfall och glesbygdsfrågan tigs ihjäl av Stockholms makthavare skrev jag ett debattinlägg som publicerats i flera tidningar. Inlägget är delat mer än 3 000 gånger på en vecka, artikeln läst av ytterligare tusentals personer. Det är många som har fått nog.

På studieresan fick vi med oss en riksdagsledamot (från Vänsterpartiet) samt fyra lokalpolitiker och andra engagerade.

Vi visade att miljöåtgärder är ekonomiskt försvarbart till försumbara kostnader. Ett återskapat och fungerande ekosystem skulle medföra betydande vinster för den lokala ekonomin och arbetstillfällen inom fisketurism och andra näringar.

I Lilla Luleälven finns Europas längsta torrlagda älvfåra, närmare två mil stenöken som tidigare var ett fiskeeldorado med laxar på 30 kg. Av älvens snitt på 180 kubikmeter vatten per sekund begär vi att Vattenfall ska släppa tillbaka blygsamma tio kubikmeter till torrfåran för att möjliggöra liv igen.

Vattenfall skräms med att miljöhänsyn i Luleälven skulle bli för dyrt och äventyra landets reglerkapacitet, vilket innebär att vattennivåerna ändras utifrån landets elbehov.

Förra veckan inträffade ett haveri i Porsi kraftstation i Luleälven och Vattenfall är nu tvungna att släppa 670 kubikmeter vatten per sekund genom dammluckorna. Jämför det med vår önskan på tio.

Det låter som ett hårt ekonomiskt slag, men nu säger Vattenfall att ”egentligen blir det inget produktionsbortfall, eftersom vi släpper förbi vattnet till nästa kraftstation”.

Efter alla år av hårdnackat motstånd för att återställa lite liv i Lilla Luleälven så kostar det nu plötsligt inte något alls.

Före utbyggnaden gavs ortsbefolkningen löften om att få behålla fiskerätter och båtplatser.

1957 skrev dåvarande generaldirektören för Kungliga Vattenfallsstyrelsen: ”För Vattenfalls del vill jag deklarera, att vi vill sträva efter ett gott samarbete till gagn både för svensk kraftförsörjning och för den berörda bygden. För Jokkmokks kommun innebär /…/ utbyggnadsprogrammet ett betydande och stadigvarande ekonomiskt uppsving /…/ strävat efter att ta all hänsyn till bygd, näringar, naturvärden och befolkning.”

Några år senare torrlades älven.

Jokkmokks kommun bidrar med naturresurser för miljarder kronor årligen. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) flödar tre gånger högre värde per innevånare till statskassan än snittet bland landets kommuner. När tar våra folkvalda politiker ett beslut om att göra rätt för sig och sluta offra en historiskt ikonisk laxälv?

Siri Lundström biolog med rötter i Norrbotten, engagerad i norralvar.se och Lule älvdals serviceorgan 18541297

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa