Satsa på de rörelsedrivna folkhögskolorna i länet

De rörelsedrivna aktörerna har kompetens och kapacitet att ta över regionens utbildningar.

Sverige 5 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I osäkra tider söker sig många till utbildningar.

För att vässa befintliga kunskaper eller för att finna helt nya.

Folkhögskolorna gör en mycket viktig samhällsinsats. Både för den enskildes förkovran och för länets utveckling i stort.

I Västerbotten finns fem rörelsedrivna och två offentligt drivna folkhögskolor. Dessa finansieras med stats- och regionbidrag, samt med så kallad mobilitetsersättning.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar denna ersättning till 400 kronor per deltagarvecka.

Det är alltså vad regionen betalar när en västerbottning studerar vid en folkhögskola i södra Sverige. Men för en västerbottning som studerar på en rörelsedriven folkhögskola i länet betalar regionen bara hälften, just över 200 kronor.

Sveriges kommuner och regioner är överens med staten om att regionerna ska medfinansiera 25 procent på utgående statsbidrag. Det är Västerbotten långt ifrån att leva upp till.

I dag är Västerbotten näst sämst i landet medan Jönköping – där Kristdemokraterna länge suttit i styret – är bäst i landet.

De rörelsedriva folkhögskolorna är värda mer. KD vill därför öka nivån för ersättningen till 400 kronor.

Bidraget från Region Västerbotten har inte räknats upp sedan 1998. Socialdemokraterna har i stället valt att urholka stödet till de rörelsedrivna skolorna medan man betalar skyhöga belopp till sina egna, plus extra medel för bland annat lokaler.

Det är en enorm ekonomisk skillnad mot de rörelsedrivna.

Tycker Socialdemokraterna att regionens egna skolor levererar mångdubbelt högre kvalitet?

Vi kristdemokrater gick till val på att inte slösa med skattebetalarnas pengar. Det viktiga för oss är att västerbottningar erbjuds en god utbildning. Kvalitet väger tyngre än driftsform.

De rörelsedrivna aktörerna har kompetens och kapacitet att ta över regionens utbildningar. Man kan genomföra dem betydligt mer kostnadseffektivt utan Region Västerbottens dyra administration.

Socialdemokraterna har under lång tid valt att slösa med dina skattepengar på dyra regionala folkhögskolor, samtidigt som man borstar  ned smulor åt den vårdpersonal som slitit under pandemin.

I tider som dessa behöver vi västerbottningar tillgång till adekvat utbildning.

Precis som vi behöver vara effektiva i hur vi använder skattemedlen.

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten
Veronica Kerr (KD), förste vice ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Bildning lägger grunden för frihet och välfärd

Debatt: Det vore tragiskt om folkhögskolorna tvingas stänga

Debatt

Debatt: Är integrationen verkligen folkbildningens ansvar?