Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Effektivisering och ökad vindkraft har lagt grunden för att vi ska klara elektrifiering och industrins konkurrenskraft i Sverige.

Debatt 26 augusti 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtliga riksdagspartier borde vara överens om att effektivisering och ökad förnybar elproduktion är en förutsättning för att Sverige ska klara klimatmålen.

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar importerat el från kolkraftlandet Polen och använt det oljebaserade reservkraftverket i Karlshamn.

Det har låtit som om Vattenfalls stängning av två olönsamma kärnkraftsreaktorer, som inte längre uppfyllde säkerhetskraven, har lett till att Sverige blivit beroende av import av fossil el.

Det stämmer inte. Sveriges elsystem har aldrig förr haft en så stor och positiv roll för att minska klimatutsläppen.

- För det första har Sveriges nettoelexport och dess klimatnytta trefaldigats under perioden 2015–2020, jämfört med 2007–2014. Denna positiva utveckling beror till stor del på effektivisering inom industrin och ökad vindkraft. Dessutom fortsätter elexporten att öka.

- För det andra har elimporten från Polen halverats och elexporten dit ökat kraftigt. Det ger en extra stor klimatnytta eftersom Polen har mycket kolkraft.

- För det tredje har användningen av oljekraftverket i Karlshamn minskat. Och när det startade i juni 2020 berodde det på att tre kärnkraftsreaktorer stod stilla och en fjärde gick på halv effekt.

- För det fjärde har Sverige i princip slutat använda kol för el- och värmeproduktion. Det skedde genom att en skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk infördes 2019 – något Moderaterna motsatte sig.

Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå varför vissa partier fokuserar på ett fåtal importtimmar och på att kritisera regeringen för Vattenfalls stängning av två olönsamma kärnkraftsreaktorer.

Som Mikael Odenberg, tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna, nu generaldirektör för Svenska kraftnät, uttryckt det: ”Det är en konstig politisk debatt över huvud taget. Alla som vet något, vet att det i praktiken inte var möjligt att driva Ringhals 1 och 2 vidare, utan att det skulle kräva jätteinvesteringar.”

Effektivisering och ökad vindkraft har lagt grunden för att vi ska klara elektrifiering och industrins konkurrenskraft i Sverige. Storföretag som LKAB och Scania är beroende av sina kunder och de efterfrågar förnybar el, inte kärnkraft.

Vi hoppas att alla riksdagspartier vill satsa på fortsatt energieffektivisering och en utökad förnybar elproduktion.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Sänk skatter istället för att dela ut allmosor

Skellefteå är med i mångmiljardsatsning på elkraft

Insändare: Billigare pendla till Piteå för att tanka?

Insändare: Gnäll inte om elpriset, marknadsliberaler

Mikael Bengtsson: Visst vore det bättre att sänka elskatten permanent

Visa fler