Höj säkerheten i stället för att minska hastigheten

Genom att sänka hastigheten på många av våra vägar bromsar Trafikverket utvecklingen i vår del av Sverige.

Debatt 9 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringens inriktningsbeslut för infrastrukturen bär namnet ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige”.

Det ligger i linje med riksdagens övergripande transportpolitiska mål: att säkerställa en god transportförsörjning i hela landet.

Tyvärr upplever vi centerpartister att ambitionerna och satsningarna inte förverkligas i vår del av Sverige.

Ett viktigt område som påverkar förutsättningarna för näringslivet och för invånarna är standarden på våra vägar.

Frågor kring hastighet och säkerhet är viktiga både för att undvika olyckor och för att vi snabbt ska kunna förflytta oss. Alltför långa restider gör att människor slutar pendla och flyttar eller byter arbete. Rekryteringsmöjligheterna för våra företag försämras.

Trafikverket vill minska antalet döda på vägarna genom sänkt hastighet, men medger samtidigt att mötesseparering vore det bästa sättet att göra det på. I sin plan har regeringen anslagit en miljard kronor för att stödja regionerna i arbetet med mittseparering på statliga vägar som regionen ansvarar för. Men det räcker inte.

Staten har två jämbördiga mål i transportpolitiken: att infrastrukturen ska vara tillgänglig, användbar och bidra till utveckling i hela landet och att transporter ska vara trafiksäkra och hållbara. Båda målen är viktiga. Men sänkt hastighet gör att det ena målet eftersträvas på det andra målets bekostnad.

Genom att sänka hastigheten på många av våra vägar bromsar Trafikverket utvecklingen i vår del av Sverige.

Regeringen och Trafikverket bör tillsammans ta fram en plan som beskriver i vilken takt vägarna ska mötessepareras och hur det ska finansieras. Samtidigt behöver mer göras för att öka säkerheten med bibehållen hastighet.

Hastighetsskyltar som reglerar hastighet utifrån väglag och trafikvolym, dynamiska fartkameror, modern teknik som finns i och utanför våra fordon, att åtgärda farliga korsningar och förbättrad ytbeläggning är några sätt.

Vår uppmaning till regeringen är att ta fram en plan och finansiering för hur vägarna kan mötessepareras. På så sätt kan olycksriskerna minska. Först då kan vi ta budskapet på allvar att regeringens satsningar på infrastrukturen gäller i hela Sverige.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa