Populärt att kombinera jobb på kontoret med distansjobb

Chefer kan möjliggöra för dem, som trivs med att jobba hemifrån, att få utföra i varje fall delar av jobbet på distans.

Debatt 24 oktober 2021 12:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Restriktionerna har släppts.

Vissa tjänstemän kan inte snabbt nog komma tillbaka till kontor och kollegor. Andra har vant sig vid en tillvaro vid köksbordet och vill inte börja pendla till jobbet igen.

Hur löser företag detta? Jo, genom att lyssna och lita på att medarbetarna själva vet hur de bäst lyckas med sina uppgifter.

Under pandemin har många tjänstemän jobbat hemifrån. När samhället öppnar upp igen är det dags för nästa steg: en successiv återgång till kontoret. Mycket tyder på att hybridjobbandet, alltså att kombinera jobb på kontoret med distansjobb, blir en populär modell.

Vi i fackförbundet Unionen är övertygade om att chefer kan möjliggöra för dem, som trivs med att jobba hemifrån, att få utföra i varje fall delar av jobbet på distans. Om det fungerar med deras arbetsuppgifter.

Men för den som inte har möjlighet att varken jobba hemma eller hybridjobba måste det också finnas goda möjligheter att jobba på kontoret. Vi vill inte se en utveckling där medarbetare väljs bort för att de inte har möjlighet till att jobba hemifrån.

Redan i dag finns det exempel på företag som bestämt att aldrig mer kräva fysisk närvaro på kontoret. Liksom arbetsplatser som så fort restriktioner om rekommenderat hemarbete hävdes, mejlade medarbetarna att de förväntades infinna sig på kontoret dagen efter.

Unionens medlemmar vittnar också om skillnader inom ett och samma företag. Företag där medarbetarna på en avdelning har en chef som helst vill se dem på kontoret varje dag medan en annan avdelning har en chef som omfamnar det digitala distansarbetet.

Risken är stor att olika inställning till hybridarbete och distansjobb skapar otydlighet, orättvisor och konflikter mellan medarbetare. Med andra ord: En dålig arbetsmiljö.

Diskussionerna kring återgången till kontoret får inte handla om hur enskilda chefer föredrar att ha det. Det får inte heller handla om att företaget försöker hitta en lösning som ska passa alla.

Återgången till kontoret måste i stället handla om vad vi i dag vet så väl: att fokus, produktivitet och välmående ökar när medarbetarna mår bra och själva kan påverka sin arbetsmiljö.

Självklart är det även fortsatt arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Men pratar man med varandra om möjligheter och behov kan man hitta lösningar som gynnar båda.

Därför är det avgörande att chefer lyssnar på vad medarbetare själva vill, och vilka förväntningar och behov som finns när vi återvänder till kontoren. Det är också viktigt att tillsammans diskutera upplägget, identifiera och lösa problem som kan uppstå vid blandat kontors- och distansarbete.

Unionen ser tre framgångsfaktorer i att få hybridarbetet att fungera:

- Var tydlig med förväntningar och närvaro

När förväntas man vara på kontoret, och när det är okej att spontant jobba hemma? Berätta vilka tider, dagar och lokaler som är bäst när medarbetarna vill jobba ensam på kontoret, respektive i större grupp. Och be alla i teamet att berätta för varandra varje dag man är på kontoret eller hemmakontoret.

- Se upp för orättvisor

Företag som anammar hybridupplägget bör fundera extra mycket på hur man undviker att exkludera medarbetare som inte är på radarn genom sin fysiska närvaro, så att inte de som är på kontoret och småpratar i kaffepausen får roligare uppdrag eller oftare befordras.

- Kommunicera digitalt

Det finns fördelar med att jobba på distans. Men det naturliga flödet av information är svårare att få till. Så var noga med att alla får den information man behöver och känner sig delaktig i beslut. Kanske genom ett veckobrev och en regelbunden frågestund i chatten.

Det är lätt att som arbetsgivare tro att ju mer man kontrollerar arbetet desto bättre blir det. Ge i stället anställda chans att i så hög grad som möjligt själva bestämma var och hur man bäst lyckas med sina uppgifter.

Nöjda medarbetare ökar effektiviteten och gör i sin tur verksamheten mer framgångsrik.

Maj-Inger Åhgren, regionchef Unionen Västerbotten

Andreas Bengtsson, ordförande Unionen Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Väktare sattes in i Umeå när testkiten sinade: ”Folk försökte gå före i kön”

Debatt: Förbättra arbetsmiljön i byggbranschen

Åklagaren överklagar domarna i tågolyckan på Kappa: "Domen är fel"

Insändare: Dåliga chefer ett farligt arbetsmiljöproblem

Chefer anklagas för att ha försökt påverka revisorer – liknar granskning vid brottsutredning • Förtroendekris enligt facket: ”Skrämmande”

Visa fler