Släng upp vindkraftverken i stockholmarnas skärgård