Alliansen sätter fokus på en hållbar tillväxt

Alliansen vill att kommunen ska planera för 120 000 invånare till 2050.

Debatt 12 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alliansen vill att Skellefteå ska vara en hållbar plats där vardagen och livspusslet går ihop.

En plats där alla som kan jobba går till jobbet, där människor känner sig trygga, där barn ges en bra start i livet och där företag startas och växer. En plats där fler vill bosätta sig.

Vi i Alliansen lägger i vårt förslag till budget för 2022 fokus på de möjligheter, utmaningar och samhällsproblem som Skellefteå har. Med detta sagt vill vi bejaka det som görs bra i vår kommun och förbättra det som är dåligt.

Kompetensförsörjning till Skellefteås nya industrier och befintliga näringsliv är en stor utmaning. Detta kräver både inflyttning av arbetskraft och långsiktiga satsningar på lärande och utbildning.

Alliansen har över tid gjort tydliga ekonomiska satsningar på utbildning. Det gör vi även inför kommande år. Vi gör reella satsningar på skol- och utbildningsverksamheterna med 70,5 miljoner under 2022. Det är 26,5 miljoner mer jämfört med den politiska majoriteten.

När fler ska bosätta sig i Skellefteå behövs fler bostäder. Alliansen vill att kommunen ska planera för 120 000 invånare till 2050.

I vårt budgetförslag skapar vi förutsättningar för växtkraft och avsätter ytterligare medel för samhällsplanering i hela kommunen. Vi ökar investeringarna för mer byggbar mark, infrastruktur och grundläggande kommunal service, som förskolor.

Skellefteå ska växa på ett tryggt sätt. Otrygghet begränsar människors frihet. Detta tar Alliansen på stort allvar.

Kommunen måste tillsammans med Polisen och olika samhällsaktörer göra ytterligare insatser för att stärka tryggheten. Det handlar om investeringar i olika fysiska miljöer och sociala insatser i skolan och genom socialtjänstens fältverksamhet.

Det lokala företagsklimatet måste bli bättre. Skellefteå har i flera år placerat sig runt plats 200 av 290 kommuner i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet.

Kommunen måste stödja små och medelstora företag parallellt med de stora etableringar som nu sker. Det handlar om kortare handläggningstider, förbättrad service och förbättrat bemötande och bättre dialog. Det handlar också om ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och att motverka osund konkurrens från kommunen.

Vi i Alliansen vill med vårt budgetförslag inför 2022 skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och en bättre vardag för alla invånare i Skellefteå kommun.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa