Rätt stöd till barn med autism minskar utanförskapet

När skolan inte ger rätt stöd är det både ett underbetyg till samhället och en sorg för alla som drabbas av skolans misslyckande.

Debatt 27 november 2021 14:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många barn med autism hamnar i utanförskap när skolan inte ger dem rätt stöd.

Med tidiga insatser och rätt kompetens hos personalen skulle fler barn med autism klara skolans mål.

Nu är det dags att Västerbottens kommunpolitiker tar ansvar och ger skolorna förutsättningar att stötta barn med autism på rätt sätt.

Varje dag går många barn med autism till skolan med ont i magen och en känsla av att ingen skola passar dem.

Samtidigt har debatten om skolan nästan uteslutande handlat om betygsinflation, vinster och olika skolformers fördelar – i stället för att handla om hur eleverna faktiskt mår.

Cirka 600 skolbarn med autism går i Västerbottens skolor. Färre än fyra av tio elever med autism i landet når målen i svenska, engelska och matematik. Det visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät.

Många elever med autism har hög frånvaro från skolan och riskerar att fastna i psykisk ohälsa – och i förlängningen i arbetslöshet.

Förutom det personliga lidandet är kostnaden för samhället stor. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat ut att ett år av hög skolfrånvaro i genomsnitt leder till ett utanförskap som kostar samhället en halv miljon kronor.

Vi på Autism- och Aspergerförbundet har därför tagit fram tre konkreta förslag till Västerbottens kommunpolitiker för att skapa bättre förutsättningar för barn med autism:

- Utbilda rektorerna i autism

Rektorerna ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever med autism. Ta hjälp av till exempel Specialpedagogiska myndigheten för att ta fram utbildningsmaterial och råd till rektorer.

- Bygg autismvänliga skolor

Fram till 2026 ska cirka 1 400 förskolor och skolor byggas i Sverige. Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid ny- och ombyggnation av skolor för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck, har ljudisolering och ger utrymmen för återhämtning. Det gynnar alla elever och vuxna i skolan.

- Värna rätten till särskilt stöd

Se till att det finns tillräckligt många små särskilda undervisningsgrupper så att alla barn som behöver kan få en sådan plats. Har ett barn omfattande behov av särskilt stöd ska tilläggsbelopp tillämpas på ett sätt så att barnet inte förlorar rätten till extraordinära stödåtgärder.

När skolan inte ger rätt stöd till barn med autism är det både ett underbetyg till samhället och en stor sorg för alla som drabbas av skolans misslyckande.

För att ha samma möjligheter som andra är det viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd.

Ökad tillgänglighet i skolmiljön gynnar dessutom alla barn och vuxna i skolan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa