Så tar vi Sverige till en innovationsstormakt

Bara genom konkreta satsningar kan Sverige leva upp till Industrirådets devis: ”Så tar vi Sverige till en innovationsstormakt!”

Debatt 24 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Temat för den nationella industridagen 2022, ett årligt toppmöte för svensk industri, är Sverige som innovationsstormakt.

Nätverket Svenska Industrikommuner vill medverka till fokus på ständiga förbättringar av innovationsklimatet.

Innovationer föds i ett komplext system där om- och nytänkande får blomstra. Det inrymmer ofta infrastrukturer som industrikommunerna är vana att medverka i. Det gäller bland annat investeringar i utbildningsnischer som är relevanta för industrin.

Ett välrenommerat campus har till exempel byggts upp inom ramen för Campus Skellefteå.

I många av senare års investeringsprojekt ser man ett mönster. Kommunernas näringslivskontor har nästan alltid en initial roll i att tillhandahålla mark, bostäder och förmedla kontakt mellan olika lokala parter och investeraren.

Upphandling från offentlig sektor kan göras till ett kraftfullt instrument för stöttandet av innovationer. En innovationsupphandling ska främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Detta kräver lokalt engagemang från upphandlaren och leverantören.

Den enskilda, mindre kommunen kan vid en upphandling ha svårt att ställa krav på långtgående innovativa inslag. Om däremot flera kommuner kan genomföra gemensamma upphandlingar kan utfallet bli mycket kraftfullt.

Vi uppmanar därför Sveriges kommuner och regioner (SKR) att utveckla effektiva former och verktyg för att samordna upphandlingar av innovativa objekt inom angelägna områden.

Vi vill peka på några sådana områden där svensk industri har en god potential och där kommuner samlat skulle kunna formulera gemensamma krav:

- Ny hållbar kollektivtrafik.

- Ny och kostnadseffektiv belysningsteknik med svenskbaserad LED.

- Nya återvinningsbara material.

- Lättare material.

- Sjukvårdsservice på distans.

- Avfallshantering i stadsmiljö.

- Växthus baserad på smart energiteknik.

- Smarta byggnader med nya material.

Bara genom konkreta satsningar kan Sverige leva upp till Industrirådets devis: ”Så tar vi Sverige till en innovationsstormakt!”


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa