Sveriges vägnät på god väg att förfalla

På väg efter väg sänker Trafikverket hastigheten för att minska slitaget och risken för olyckor.

Debatt 28 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har en enorm underhållsskuld när det kommer till landets vägnät.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen påstår sig se problemen. Men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i första hand tjänar de större städerna.

Trots att nio av tio person- och godstransporter går på vägar hamnar 55 procent av regeringens underhållspengar på järnvägen. Sådana prioriteringar har skett i Sverige under lång tid och resultatet ser vi nu ute i landet.

Varje vår drabbas tusentals bilister av tjälskadade vägar. Trafikverket lappar och lagar i stället för att genomföra större beläggningsarbeten. På sikt riskerar det att förstöra själva vägkroppen.

Vi ser också hur Trafikverket på väg efter väg sänker hastigheten för att minska slitaget och risken för olyckor. Det innebär att det tar längre tid för människor och pendla till jobbet, och längre tid för gravida att ta sig till BB. Så kan det inte fortsätta.

I Kristdemokraternas budget för de kommande tre åren avsätter vi 10 miljarder kronor mer än vad regeringen gör till vägar och till fortsatta miljösatsningar inom fordonstrafiken.

Med dessa pengar kommer vi att kunna öka underhållet, bygga fler BK4-vägar, förbättra stödet till de enskilda vägarna och förbättra trafiksäkerheten för barn och unga genom att bygga nya gång- och cykelvägar.

Vi fortsätter att stödja laddstationer för elbilar och ellastbilar och uppmuntrar utvecklingen av vätgasstationer.

Sverige är ett stort land. Om det ska vara möjligt att bo och leva i hela landet måste vi bedriva en politik som gör att också landsbygdens befolkning vet att vården finns, att posten kommer i rätt tid och att polisen dyker upp vid larm.

Även om Miljöpartiet hävdar att Sveriges vägnät är färdigbyggt så kan vi konstatera vägnätet är eftersatt och att det behövs en regering som är beredd att ta tag i problemen.

Kristdemokraterna kommer därför att gå till val på att göra Sverige till ett bättre land för alla som är beroende av bilen för att klara sin vardag.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa