Det går att stoppa ärftlig cancer

En vanlig missuppfattning är att ärftlig gynekologisk cancer och bröstcancer enbart berör kvinnor.

Debatt 13 maj 2021 14:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kunskap om din familjs cancerhistoria kan skydda dig från cancer.

Många tänker kanske inte på att det finns ärftlig cancer i släkten.

Men om flera personer i din familj insjuknat i tjocktarmscancer, livmodercancer, bröstcancer eller äggstockscancer bör du fundera på om det kan finnas ärftliga bakomliggande faktorer.

En vanlig missuppfattning är att ärftlig gynekologisk cancer och bröstcancer enbart berör kvinnor.

Men det är fel. När det finns ett ärftligt underlag för bröst- eller äggstockscancer, ett så kallat BRCA-syndrom, finns det i vissa fall en ökad risk för prostatacancer hos män och bukspottkörtelcancer hos män och kvinnor.

Om kvinnliga släktingar har livmoder- eller tjocktarmscancer kan orsaken vara Lynch-syndrom, vilket ger både kvinnor och män en ökad risk för tjocktarmscancer. Dessutom kan både manliga och kvinnliga släktingar vara anlagsbärare.

Tre saker som kan tyda på ärftlig cancer:

- Flera nära släktingar har eller har haft samma form av cancersjukdom.

- Någon eller några av släktingarna har diagnostiserats i yngre ålder än vanligt för cancerformen.

- Olika cancerformer, som är kopplade till varandra, finns i samma släkt, till exempel bröst- och äggstockscancer, eller tjocktarms- och livmodercancer.

Om du har en förhöjd ärftlig cancerrisk kan du få hjälp med preventiva åtgärder som gör att du och dina anhöriga inte behöver drabbas. Det kan handla om tester, täta kontrollprogram eller i vissa fall förebyggande åtgärder, exempelvis en operation.

Vi vill att genetisk testning ska vara tillgänglig för alla så snart det finns en misstanke om ärftlig cancer.

Tyvärr är inte tillgången till testning jämlik. En del regioner har mycket långa väntetider för prediktiv testning.

Det är viktigt att bärare av ärftliga canceranlag identifieras. Vården måste aktivt screena för att hitta anlagsbärare och erbjuda information om preventiva åtgärder.

Att kunna identifiera familjemedlemmar som bär på dessa genmutationer gör det möjligt att förebygga sjukdom och rädda liv. Det är också viktigt med stödstrukturer för att hjälpa patienter att förmedla informationen vidare när det finns en ökad ärftlig risk inom familjer.

Med modern teknik kan man i samband med provrörsbefruktning välja att endast återföra embryon som inte bär på genmutationen. Det här kan vara en viktig teknik för familjer som vill skaffa barn men är oroliga för att föra anlagen vidare.

Vi vill att det ska satsas mer på fortsatt forskning om diagnostik, prevention och behandling av individer med ärftliga canceranlag.

Genom att göra genetisk testning tillgänglig för fler, aktivt screena för anlag och arbeta med förebyggande åtgärder, samt inte minst stärka forskningen kring nya metoder, kan vi stoppa ärftliga cancer och rädda liv.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Prioritera cancervården nationellt och regionalt

Debatt: Med ökat utrymme för forskning kan fler liv räddas

Skellefteå

Cancersjuka Maria skrev till politikerna bara dagar innan hon dog: ”Kan inte välja var jag vill dö”

Debatt

Debatt: Alla med bröstcancer har rätt till bästa tänkbara vård

Skellefteå

Cancerdiagnos försenades efter remisstrul

Visa fler