Northvolt måste förbereda sig för ett byggstopp

Har kommuner, myndigheter och privata beställare börjat förbereda sig för att vi inom några veckor kan stå inför ett byggstopp?

Debatt 16 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Konsekvenserna av en cementkris är så stora att en sådan inte kan inträffa.

Så tycks många resonera just nu.

Dessvärre tyder allt på att vi är närmare krisen än någonsin. I bästa fall handlar det om en cementransonering, i värsta fall om ett totalt byggstopp.

Den 31 oktober gick Cementas tillstånd för kalkbrytningen i Slitetäkten ut. Täkten står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Nu står brytningen still.

För att undvika den värsta cementbristen har riksdagen röstat igenom en särskild lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd. Lagändringen trädde i kraft 15 oktober 2021 – men regeringen har ännu inte fattat något beslut i frågan.

Samtidigt har flera miljöorganisationer sagt att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skulle domstolen ta upp ärendet kan man också komma att återkalla – eller inhibera – regeringens beslut. Om så sker innebär det att Sverige står inför ett omfattande byggstopp.

I och med den mycket osäkra situationen har Cementa själva gått ut och varnat för att det finns ”en betydande risk att störningarna kommer att bli avsevärda” och att i så fall ”alla de cementprodukter som Cementa har tillgängliga kommer att bli föremål för kvotering.”

Byggföretagens konsekvensanalys visar att redan veckorna efter att fabriken i Slite slutat leverera cement kommer tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas, och flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas.

Totalt hotas 175 000 jobb enbart i bygg- och anläggningsbranschen. Räknar man med andra direkt påverkade branscheter hotas sammanlagt 280 000 jobb.

Det finns en växande frustration bland våra medlemsföretag. Känslan var länge att Cementa var ”too big too fail”.

Nu inser fler och fler att vi kan stå inför ett akut byggstopp om någon vecka.

Men frågan är hur stor insikten om vad vi nu står inför är hos beställarna. Har kommuner, myndigheter och privata beställare börjat förbereda sig för det faktum att vi inom några veckor kan stå inför ett akut byggstopp?

Finns krisplaner och konsekvensanalyser framtagna?

Bygg- och anläggningsbranschen har en nyckelroll i den gröna omställningen och återstarten av Sverige efter pandemin.

Cementkrisen måste lösas för jobben, ekonomin och klimatet. Men just nu ser läget väldigt mörkt ut.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa