Ge alla chansen att söka sig till polisutbildningen

När platser till polisutbildningen står tomma och Sverige har polisbrist måste argumenten vara faktabaserade.

Debatt 5 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har polisbrist.

Polisförbundet menar att det främst beror på låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Samtidigt är det få personer med rätt kvalifikationer som söker sig till polisutbildningen. Utbildningsplatser står tomma.

För personer med en neuropsykiatrisk diagnos (NPF-diagnos), som ADHD eller ADD, är det med nuvarande antagningskrav omöjligt att utbilda sig till polis. De blir bortsorterade direkt. Utan någon individuell bedömning.

Det kan verka rimligt vid en första anblick. Men om man betänker vilket stort spektra dessa diagnoser har är det fel att sortera bort en hel grupp sökande utan individuell bedömning.

Att tänka på i sammanhanget är att det inte föreligger samma hinder för en person med neuropsykiatrisk diagnos att söka till till exempel läkarutbildningen.

Testerna inför antagning till Polishögskolan är omfattande. Alla sökande testas psykiskt och fysiskt för att se om de är lämpliga att bli poliser. Men för personer med NPF-diagnoser tillåts inga individuella prövningar.

Polismyndigheten har heller inga ambitioner att förändra detta.

Enligt polismyndigheten ska polisen återspegla samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfalden tillför. Samtidigt väljer man att exkludera alla med en NPF-diagnos. Utan evidens för att dessa inte skulle klara yrket.

Självklart finns det personer med exempelvis ADHD som är olämpliga som poliser. Precis som det finns personer utan diagnoser som inte heller passar i yrket.

När platser till polisutbildningen står tomma och Sverige har polisbrist måste argumenten vara faktabaserade.

Polismyndighetens kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska baseras på vetenskap, inte på lösa antaganden om att alla personer med NPF-diagnos är olämpliga som poliser.

Våra Nordengrannar Norge och Finland är föredömen när det kommer till polisutbildningen.

De har inte samma restriktioner som Sverige. En person med exempelvis ADHD är välkommen att söka till polisutbildningen efter en individuell bedömning. Samma sak gäller i Spanien, Storbritannien och i USA.

Svenska polisen borde lära av våra grannar, och i stället för att sålla bort en hel kategori människor göra individuella bedömningar.

Sverige jobbar på många områden mot diskriminering. Men inte i detta fall.

Det här förlegade synsättet på neuropsykiatrisk diagnoser gör att Sverige går miste om bra poliser.


Ämnen du kan följa