Fler positiva till EU, men i bakgrunden mullrar det

EU-vänner kan känna sig nöjda och belåtna, stödet för EU är starkt. Men vindarna kan vända snabbt. Med ”Brexit” i färskt minne borde svenska EU-politiker vara förvarnade.

Ledare 15 juni 2021 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Det är lugnt på ytan.

Men i bakgrunden mullrar det oroväckande.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har blåst till strid. I en intervju med tidningen Arbetet (19/5 2021) uttrycker han sin frustration över EU-kommissionens förslag att införa lagstadgade minimilöner. Någonting som både fack och arbetsgivare motsätter sig.

Det är förståeligt. På sikt hade hela den svenska modellen, där fack och arbetsgivare gör upp om lönen i kollektivavtal, varit hotad.

LO-Johansson tycker att ”vi måste fundera på om det finns andra allianser vi skulle kunna ingå i” och nämner ett handelsblock mellan Sverige, England och Norge. I klartext hade det inneburit att en EU-marknad med drygt 736 miljoner invånare – potentiella kunder för svenska företag – hade bytts ut mot ett handelsblock med en befolkning på drygt 61 miljoner.

Dumt? Ja, det hade det varit. För i stort har EU tjänat Sverige väl.

Enligt ekonomerna Stefan Fölster och Fredrik Erixon har EU-medlemskapet bland annat inneburit att lönerna stigit och priserna på mat sjunkit i förhållande till andra priser. Enligt Kommerskollegium understöder Sveriges export till EU omkring 730 000 jobb i Sverige.

Det räcker inte med dumt. En ”Swexit” vore rena rama dårskapen.

Det tycker också allt fler svenskar. Mer än varannan (56 procent) är överlag positivt inställd till EU. Men som sagt var så mullrar det i bakgrunden.

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. De har bland annat analyserat svenskarnas attityder till EU bortom ett ja, nej och vet inte.

Ja till samarbeten kring miljö och handel. Nej till euro som valuta och en finanspolitik styrd från Bryssel.

Slutsats: Ja till unionen, men nej till en mer tajtare region. Det finns frågor som inte ska styras från Bryssel. Som ska avgöras hemmavid.

Sverige är förvarnat. EU-vänner kan för dagen känna sig nöjda och belåtna, stödet för EU är starkt. Men vindarna kan vända snabbt. Med ”Brexit” i färskt minne borde svenska EU-politiker vara förvarnade. Engelsmännens misstag får inte upprepas.

Hanteras inte EU-kommissionens förslag om lagstadgade minimilöner korrekt kan Sverige mycket väl stå inför en ny, stor och uppslitande debatt om EU-medlemskapet. Och hur en sådan påverkar opinionen är det ingen som vet.

Vill det sig illa riskerar en sådan debatt att undergräva människors förtroende för hela EU-projektet.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Avtal: Regionen och facket överens om jourkomp

Debatt: Yrkesprogram ger goda jobbmöjligheter

Insändare: Sjuksköterskebristen går att lösa

Insändare: Kommunalråd i Västerbotten – betala tillbaka pengarna

Efter att kulturhusets vd avgått – oklart om ersättning till henne • Ordföranden svarar inte på frågor

Visa fler