Politikerna måste fatta tydliga beslut om skogen

Det finns ingen möjlighet att uppfylla både de svenska miljömålen och tillfredsställa behovet av råvara i en växande bioekonomi.

Debatt 11 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skogen är ett allt hetare debattämne.

För att hitta en väg framåt måste politikerna fatta tydliga beslut om hur skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta.

Vi behöver ett tydligt tillväxtmål för skogen samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över.

Skogen är en fantastisk resurs. Bara i Västerbotten finns 3,3 miljoner hektar skogsmark som ger klimatsmarta produkter, biodrivmedel, binder kol, utgör hem för otaliga djur och växter och erbjuder en plats för rekreation.

Men hur ska skogen räcka till allt som vi vill använda den till? Och vad är rätt väg att välja när det kommer till aktivt brukande eller ökat skydd?

Den mycket omfattande och omdiskuterade Skogsutredningen har varit ute på remiss. Tyvärr misslyckas utredningen med sin ambition att presentera en helhet eftersom flera av förslagen motverkar varandra.

Vi på Skogssällskapet ställer oss bakom utredningens förslag att kartlägga statusen för den biologiska mångfalden i skogen, så att vi kan göra rätt avvägningar när det kommer till bevarande och skydd.

Kunskap och mer data är bra, men nu är det varken ett vetenskapligt råd eller en bristanalys som behövs.

Utredningen konstaterar att det inte finns möjlighet att uppfylla både de svenska miljömålen och tillfredsställa behovet av råvara i en växande bioekonomi.

På Skogssällskapet vill vi inte se tillväxt och miljö som två motstående sidor, där det ena alltid sker på bekostnad av det andra. Skogssällskapet grundades för över hundra år sedan ”för skogshushållningen och naturvården”.

Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att vi ska lyckas med omställningen till en bioekonomi, samtidigt som naturvård är en förutsättning för att skogen ska kunna brukas hållbart.

Vår erfarenhet är att produktion och naturvård kan samverka för att den enskilda skogsägaren ska nå sina mål med skogsägandet.

Men summan av alla krav och förväntningar som ställs på skogen i dag är orealistiska.

Det är helt centralt att politikerna i både riksdag och regering nu kliver fram och fattar aktiva beslut om hur den svenska skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta – för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och rekreation.

Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen.

Västerbottens riksdagsledamöter bör kräva att regeringen tar fram tydliga tillväxtmål för skogen och ser över miljömålen.


Ämnen du kan följa