Hockeytokigt folk med ett bibliotek utan hockeyböcker

Att Stadsbiblioteket har fått minskade lokalytor efter flytten till Sara kulturhus är känt sedan länge. Dessvärre har det medfört att färre boktitlar nu kan exponeras för potentiella läsare. Frågan jag som besökare ställer mig är då hur ansvariga genomfört själva urvalet och gallringen. Vad ska med och vad ska bort?

Insändare 2 oktober 2021 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ju allmänt känt att vi Skelleftebor är ett hockeytokigt folk. Hockeyn har som sport en lång tradition i stan och vår anrika hockeyhistorik finns skildrat i ett antal böcker. Men till min besvikelse tvingades jag vid mitt senaste besök i kulturhuset tyvärr inse att all sådan lokal litteratur nu blivit helt undanskuffad. 

På hyllan med sport och spel, belägen allra längst in i bibliotekets mörkaste hörn, vad hittar vi där? Jo, böcker om ett antal minst sagt marginella sporter såsom kickboxning och freestyle, vilket bör tilläggas är sporter som inte ens existerar lokalt. Det försvinnande fåtal hockeyböcker som trängts in lite huller om buller på hyllan, samlas inte ens under ishockeyns egen kod i klassifikationssystemet för svenska bibliotek. Hur i all sin dar motiverar ni ansvariga det?

En annan sak som slog mig vid mitt besök är hur ytan i Västerbottensrummet tas i anspråk. Bygdens stora romanförfattare Sara Lidman, PO Enquist och Torgny Lindgren ges generös plats, bredvid byaskrifter och diverse lokal historik – inget ont om det. Men tyvärr tycks inte hockeyn, eller ens den lokala idrotten i stort, vara fin nog för att få synas i sällskapet. Hur tänkte ni där? 

I ett kulturhus som sägs "våga" borde väl biblioteket kunna göra modigare drag, exempelvis genom att skylta på ett sätt som andas aktualitet – in med biografin om Jonathan Hedström – och som gör att nya målgrupper utanför de traditionella bokläsarkretsarna fångas. Såväl Skellefteå kommun som Sara kulturhus lyfter faktiskt jämställdhet som ledord. Då kan en fråga sig varför hyllan med böcker om könsroller, i likhet med hockeyn, är placerad längst in, längst bort, längst ner?

Jag vill dra mig till minnes att det för inte så länge sedan gick att låna böcker om jämställdhet, även av lokala författare, på Skellefteå stadsbibliotek. Till min förvåning tycks inte denna litteratur klarat sig från den stora rensningen utan tyvärr har den gallrats ut. På vilka grunder skedde det? Den enda bok som nu får fronta könsrollshyllan med sitt omslag är skriven av en författare från Stockholm.

Nej, det duger inte – gör om och gör rätt! Låt biblioteksdelen i Sara kulturhus bli en yta som synliggör både jämställdhet och hockey, där det lokala kan få träda fram på bekostnad av bästsäljande författare som redan finns överallt.

Vän av litterär ordning

Svar direkt

Det är avdelningens mycket kompetenta bibliotekspersonal som genomfört gallringen utifrån den mediapolicy som antogs i kulturnämnden i november 2020. Deras arbete är väl utfört och sällan eller aldrig har Stadsbiblioteket erbjudit ett sådant fräscht och aktuellt bestånd.

Hockey och annan idrott är uppskattad i vår kommun och även av oss inom kultur och bibliotek. I drygt sex års tid har vi tillsammans med det lokala föreningslivet utvecklat konceptet Läsligan som kombinerar läsning och idrott. Genom Läsligan har vi bland annat genomfört idrottsträningar på biblioteket, boktipsat på våra idrottsarenor och engagerad en rad olika läsambassadörer. Nämnde Jonathan Hedström är en av dem som fungerat som läsambassadör och föreläsare. Andra idrottare som kan nämnas är exempelvis Anton Åkerlund, Adam Larsson, Hanna Marklund och Elin Johansson. 

Kolla gärna upp Läsligans arbete och det aktuella Läsliganpriset som kommer att delas ut senare i år. En annan del av Läsligan, som också väger tungt i kultur- och biblioteketsavdelningens uppdrag, är arbetet med jämställdhet där vi fokuserat mycket på att problematisera normer och attityder kopplade till stereotypa könsroller. Det är ett arbete vi tar på största allvar och som är viktigt för vår plats och för det demokratiska samhällets utveckling.

Utifrån din fråga om var böcker placeras i biblioteket vill jag först poängtera att de i första hand placeras utifrån en logik som möjliggör att enkelt hitta den bok eller det ämne våra användare letar efter. Då Stadsbiblioteket har entréer åt alla väderstreck anser vi att inget kan placeras längst in, längst bort eller längst ner. Istället anser vi att hela biblioteket genomsyras av tillgänglighet, kompetent personal och ett värdskap i världsklass.

Mikke Ejrevi, avdelningschef kultur och bibliotek, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa