Behöver verkligen Skellefteå ett lasarett?

På region Västerbottens hemsida står det bland annat att Skellefteå lasarett är ett modernt och välutrustat länsdelssjukhus med runt 1 200 anställda och 200 vårdplatser. Norrans granskningar ger en helt annan bild.

Insändare 22 november 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dags att vakna och se vad som verkligen händer med lasarettet i Skellefteå. 

Av fastighetsplanen från 2007 blev det ingenting och av planen från 2017 blev det en busskur vid lasarettets entré för sex miljoner kronor, men inga bussturer. Undertecknad vill att vi i Skellefteå ska ha ett fullvärdigt lasarett med nya och friska lokaler för patienterna och friska arbetsplatser för personalen. Prio 1 för ett fullvärdigt lasarett är att: 

X All sjukvård inte ska koncentreras till ett hörn av länet. 

X Lika vård för alla utifrån behov även i Skellefteå. 

X Skellefteå lasarett ska kunna erbjuda patienterna vård och omsorg i livets slutskede. - Skellefteå lasarett ska kunna erbjuda kvinnosjukvård värd namnet är en självklarhet.

X Möjligheterna att rekrytera personal försämras vid en fortsatt nedrustning,

X Lasarettet är tillsammans med Northvolt stora tillväxtfaktorer. 

X Den kliniska forskningen på bland annat hjärt-kärlsjukdomar, slaganfall, lungsjukdomar och mag-tarmsjukdomar får fortsätta vilket i sin tur kräver att det medicinska biblioteket ska vara kvar.

Prio 2 är att:

Skellefteå lasarett återgår till att vara en självständig enhet med egen styrelse och ledning, givetvis i starkt samarbete med Norrlands Universitetssjukhus.

Med den förväntade befolkningsutvecklingen är svaret: Självklart behöver Skellefteå ett fullvärdigt lasarett

Sedan frågar jag mig: Vad hände med målet att Västerbotten skulle ha världens bästa och mest jämlika hälsa 2020? Sanningen är att köerna aldrig har varit längre och hälsan varit sämre.

Tage Ljungholm, Skellefteå


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Rödgrönt - satsar på förlossning och ambulans

Insändare: Dålig introduktion i hemtjänsten

Ny studie om läkande trä: ”Kan få stor betydelse för hur vi inreder framtidens bostäder”

Insändare: Det utlovade samhällskontraktet följs inte

Insändare: Hur ska personalbristen i Skellefteå lösas

Visa fler