E4 hyvlas i dag – risk för köbildning

Risk för köbildning på E4 då vägbanorna kommer att hyvlas.