Jämställdheten avgörande för hela byggbranschen

Undersökningar visar att jämställda arbetsplatser mår bättre, presterar bättre och löper mindre risk att gå i konkurs.

Debatt 7 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Prognosen för bygg- och anläggningsbranschen i norra Sverige är mycket god.

Ett faktum som garanterar jobb nu och för lång tid framöver.

Den akuta kompetensbristen begränsar dock byggbolagens möjligheter att växa. Samtidigt är enbart 11 procent av de anställda kvinnor.

Även om jämställdheten går framåt så går det alldeles för långsamt. Görs ingenting kommer andelen kvinnor i byggbranschen att vara 25 procent först 2086. Vi måste därför investera i vägar för kvinnor att kliva in i branschen.

Regeringens jämställdhetsmål, att 25 procent av nyanställningarna ska vara kvinnor 2030, är bra. Men det krävs mer.

Undersökningar visar att jämställda arbetsplatser mår bättre, presterar bättre och löper mindre risk att gå i konkurs. Mångfald och inkludering är bra för både samhället, individen och företagen. Vi behöver därför fler satsningar för att öka mångfalden.

För att ge fler kvinnor chansen att kliva in i byggbranschen behövs:

Yrkesvux

Alla som vill ska få möjlighet att utbilda sig till byggyrken i vuxen ålder – och det behövs en särskild satsning för kvinnor. Gymnasievalet får inte styra möjligheterna att kliva in i byggbranschen. Vi måste öppna upp för nya yrkesval även senare i livet.

Vägledning

Säkerställ tillgången till information och rådgivning om de jobb som finns på arbetsmarknaden. Alla som riskerar att förlora sitt jobb, eller precis gått klart en utbildning, ska ha samma tillgång till arbetsmarknadsutbildning och hjälp att hitta till jobbmöjligheterna inom samhällsbyggnad – oavsett kön, etnicitet, ålder med mera.

Inkluderande utbildningar

Alla byggutbildningar ska vara inkluderande eftersom alla är välkomna till bygg- och anläggningsbranschen. Vi vill se mångfald i alla led från studentsammansättning till lärare, föreläsare och branschföreträdare under utbildningen.

Vi på Byggföretagen verkar för att fler ska hitta till vår bransch. Kompetensförsörjning och svårigheten att hitta utbildade personer är en av våra viktigaste och tuffaste utmaningar för att kunna bygga bostäder, vägar och järnvägar.

Därför vill vi stötta dem som arbetar för ökad mångfald och inkludering.

Vi inser även att det är viktigt med kvinnliga förebilder i branschen och flera finns här i Västerbotten. Ett exempel är att vi nu har tre kvinnliga chefer i tre stora byggbolag i regionen.

Jämställt bygger vi Sverige ur coronakrisen.


Ämnen du kan följa