Klaga inte på energipolitiken – vi i norr är vinnare

Vi ser påståenden i insändare om att vi i Norrland skulle vara missgynnade av dagens energipolitik. Jag tycker det är dumt att klaga på det nu.

Insändare 13 november 2021 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har absolut funnits orsak att genom åren vara kritisk till regionalpolitiken, men jämför vi energifrågan rättvist i dag så är vi nu vinnare. Överskott av grön el är hårdvaluta och ger nu de investeringar vi länge önskat. Indelningen i fyra elområden har för oss i norr betytt mycket lägre elkostnad än i övriga Sverige. De två södra elområdena kan därför jämkas ihop utan att det berör oss i elområde ett och två.

Vi i norrlänen har också lägre skatt på el för att vi har ett kallare klimat. Vi ska vara kritiska när det är motiverat, annars blir det onyanserat gnäll som skadar vårt rykte. När miljöskatten för tre år sedan höjdes med 50 öre per liter på bensin och diesel fick vi i norr 135 kronor i skattereduktion per månad, oavsett om vi har bil eller inte. Det betyder att vi kan tanka 270 liter varje månad för att fossilskatten ska påverka oss negativt. 

Men priset på bensin och diesel höjdes inte då utan den höjningen började för ett halvår sedan. Det styrs helt av oljekartellen OPEC. Det inlandsorterna drabbades negativt av var när regeln att alla mackar måste erbjuda etanol kom 2006. Det var för att investeringarna blev så stora som så många mackar stängdes då. 

Avsikten har varit att få ner trafikmängden i de större städerna, där det har införts trängselskatt och biltullar. Och det är absolut viktigt att minska onödig trafik, men vi ska också veta att det även finns många i Stockholm som är tvungna att ha bil för ta sig till jobb, barns skolor med mera där tunnelbanan inte går. Dessutom kostar en bilförsäkring i storstan minst tiotusen kronor mer per år.

I storstadsmedia lovar moderater att sänka drivmedelsskatten och då menar de att det inte behövs några skattesubventioner i Norrland. Men om det skulle bli verklighet så skulle vi absolut vara förlorarna. Det vore också en dålig strategi för klimatet och att bjuda OPEC på mer vinster.

Norra Norrland vinner


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa