Enfilig rondell i Bergsbyn – varför?

Insändare 3 november 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu byggs en rondellen i Bergsbyn. Man har gått ut med att det kommer angöra en lastbil var fjärde minut på Northvolt, sedan har vi alla andra företag som byggs runt Northvolt som också ska ha in- och utleveranser. 

Min fråga blir då: Varför bygger man en enfilig rondell när det väntas bli så mycket trafik utrymme finns? Gör till exempel navet i rondellen mindre och utöka med en fil. Sedan vill jag veta hur man ska dra cykelbanan till och från Ursviken, ska den korsa vägen till Northvolt eller

Mats

Svar direkt

Rondellens främsta syfte är att skapa en korsning med god kapacitet och trafiksäkerhet. Den nya rondellen i Bergsbyn är enfilig och har en kapacitet på upp till 25 000 inkommande fordon vid en jämn trafikfördelning. Och det finns med dagens trafikmängder utrymme för ökad trafik utan att kapaciteten ska försämras. 

En förlängning och utbyggnad av Torsgatan bidrar till ett bättre flöde av trafiken som fördelas på två större leder och även inkluderar gång- och cykelbanor. Den gång- och cykelbana som går parallellt med väg 372 kommer att passera Torsgatan i plan med vägen. Denna lösning var en av förutsättningarna för att Skellefteå kommun skulle få hjälpa till att bygga rondellen som annars Trafikverket är ansvarig för.

Karin Degerfeldt, funktionschef samhällsbyggnad, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Tre trafikkontroller genomfördes på måndagen

Insändare: Gör något åt vägbelysningen vid Bergsbyn

Förslag: Ny linjedragning för busstrafiken nästa år – linjer byter plats och nya hållplatser kan byggas

Långa köer förbi Bergsbybygget – välj annan väg om det är möjligt

Beskedet om kritiserade rondellbygget i Bergsbyn – nu har första lagret asfalt lagts • Projektledaren: Då är bygget helt färdigt

Visa fler