Dödsfall, Eva Lindström, Tjärn

Eva Lindström, Tjärn

Dödsfall 20 oktober 2021 05:00

Eva avled på Brogården den 5 oktober i en ålder av 80 år. Eva sörjs närmast av maken Gunnar och tre barn med familjer. Eva växte upp i Degerbyn som äldsta barnet till Magda och Werner Wiklund. Efter några år flyttade familjen till en jordbruksfastighet i Gärdsmark. Här fick hon lära sig att delta i de flesta på jordbruket förekommande sysslor.

Hennes intresse för sång och musik ledde till att hon på egen hand lärde sig att spela orgel. Efter avslutad skolgång hade hon anställning som hembiträde i några år. I slutet av 50-talet träffade hon mig. Gunnar Lindström från Tjärn och 1962 gifte vi oss och ett långt gemensamt liv började. Ett hus på Solbacken, Skellefteå, blev vårt första hem. Där föddes vår dotter Kristina 1964. Efter tre år gick flytten till Tjärn där vi tog över mina föräldrars jordbruksfastighet. Här utökades familjen med sönerna Anders 1966 och Marin 1968.

Sitt andliga hem hade Eva i Tjärns EFS-förening där hon spelade orgel på gudstjänsterna och i Anderstorpskyrkan där hon deltog i kyrkokören i många år. 1989 fick hon anställning som lokalvårdare i Anderstorpskyrkan, en anställning som fortsatte tills hon gick i pension. 

Eva var intresserad av blommor och anlade många blombänkar, även jordgubbsodling ägnade hon mycket tid åt samt bärplockning för att koka sylt och saft. Det var en glädje för henne att se de åtta barnbarnen växa upp och när alla var samlade var det livat på gården. De sista åren drabbades Eva av demens och afasi, något som gjorde att hon mer och mer tynade bort från oss. 

I februari 2019 fick hon flytta in på Brogårdens äldreboende där hon fick en god omvårdnad. Vi sörjer och saknar en god och trofast maka, mor, mormor, farmor och svärmor. Men minnena och det kristna hoppet om en återförening bär vi med oss.

Familjen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Dödsfall

Dödsfall, Gustaf Carlsson, Skellefteå

Insändare: Minskar vaccin verkligen smittspridningen?

Dödsfall

Dödsfall, Anita Larsson, Skellefteå

Dödsfall

Dödsfall, Curt Edvardsson, Nyholm

Dödsfall

Dödsfall, Marianne Sundwall Boliden

Visa fler