Regionen låter oss inte läsa våra provsvar – varför?

Insändare 14 oktober 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Av vilken anledning är Region Västerbotten den enda av totalt 21 regioner som inte skriver ut provsvaren på 1177? Är vi Västerbottningar inte mogna eller för korkade för att läsa och förstå våra provsvar, utan måste få dem tolkade av sjukvårdens representanter?

Undrande skattebetalare

Svar direkt

Att regionerna inte visar samma information i journalen beror delvis på att vi har olika journalsystem med olika förutsättningar. Det är viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att all information visas på ett korrekt sätt. Därför krävs noggranna utredningar för att kunna ansluta nya system och visa upp ytterligare information. 

Att få se sina provsvar är en efterfrågad tjänst som ökar möjligheten att vara delaktig i sin egen vård. Regionens mål är att patienter ska kunna se sina provsvar i journalen på 1177.se och just nu pågår ett arbete med att integrera de olika systemen för att kunna visa de vanligaste provsvaren. Förhoppningen är att det ska vara klart under våren 2022. 

Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Pengar försvann från vårdtagare • Polisutredning pågår

Sjuksköterska stängs av – misstankarna: Stöld av 343 behållare med narkotika • Påverkad på jobbet

Insändare: Sjukvården förändras med borgerligt styre

Vårdtagare avvek från boende – chef lex Sarah-anmäler händelsen • Åtgärder har vidtagits

Lex Sarah: Boendets larm slogs ut – berodde på vissa köksmaskiner • Hel våning drabbad

Visa fler