Stängning: "Det är en skam att inte kommunen har råd"

Ja, så var det då dags att stänga vårt bibliotek på Morö Backe. Kommunen har inte råd att ha det öppet två dagar i veckan, som vi haft några år. De hänvisar till ett annat lokalt bibliotek, vilket då? Alla kan inte ta sig till det "stora" biblioteket i stan.

Insändare 23 oktober 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ni pratar om att ha ett diskussionsmöte med oss som bor på Morö Backe under 2022, men det är så dags då när ni har stängt biblioteket. Kommunen vet att vi vill ha kvar biblioteket. De pratar om en mötesplats för barnlediga, men vi som är äldre nämns icke. 

Det är en skam att inte kommunen har råd med denna filial som skänkt oss så mycket glädje och kunniga bibliotekarier. Hur blir det med oss som behöver låna en dator med skrivare? Och vad tänker ni göra av alla böcker som finns där? Vill gärna ha ett svar av ansvariga politiker i denna fråga.

Skelleftebo

Svar direkt

Kulturnämnden har som alla nämnder ett effektiviseringskrav. Utöver effektiviseringar behövs även satsningar. I år gjorde vi en satsning på att sänka trösklarna för barn och unga att delta i kulturskolans aktiviteter genom att göra dem avgiftsfria. Nästa år satsar vi på att öka öppettiderna på stadsbiblioteket och Skellefteå konsthalls utställningsverksamhet som båda ligger väldigt bra till för alla som åker buss i vår kommun. En satsning på ökad tillgänglighet för många.

Vad gäller Morö Backe och en kulturell mötesplats där gjorde nämnden en utredning som visade att det finns möjlighet till effektivare nyttjande av lokaler på området, samtidigt som nämnden inte fick de äskade medel som behövs för att driva biblioteket. Vi värnar att ha en kulturell nod på Morö Backe, om än på ett mer kostnadseffektivt sätt, och ser fram emot en dialog med invånarna om detta och hur den kan se ut.

De nyare böckerna som finns i biblioteket i dag fördelas ut på övriga bibliotek. Dialog kommer även tas med skolbiblioteket om de vill ha viss ungdomslitteratur. Slitna och ej aktuella böcker gallras i vanlig ordning.

Daniel Sjögren, ordförande kulturnämnden, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så påverkas kommunens kultur- och fritid av de nya restriktionerna • Förändrade öppettider och begränsat antal besökare

Insändare: Svårt att hitta till Skellefteå stadsbibliotek

Insändare: Sara var nalta föri sin tid

Insändare: En fråga om kultursyn – utan svar

Insändare: Sara kulturhus – ”ve hava böggd sä tokut”

Visa fler