"Dags att uppfylla Skellefteås klimatmål"

Insändare 9 november 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De flesta är överens om vikten av att nå klimatmålen i Parisavtalet från 2015. Men inget har hänt sedan dess och nu ska förhoppningsvis klimatmötet i Glasgow nå en överenskommelse om hur målet ska genomföras i praktiken.

För vår del finns sedan 2018 en koldioxidbudget upprättad för Skellefteå, som är framtagen av Uppsala universitet. Vi är en av sjutton kommuner/region i landet som har en sådan budget. Enligt den ska vi minska koldioxidutsläppen med 16,4 procent per år fram till 2040 för att uppnå målen i Parisavtalet. Största utsläppskällor i kommunen är industrin och transporter, hela 95 procent av koldioxidutsläppen kommer från dessa verksamheter.

Jag vill här påminna om det medborgarförslag som Skelleftebor står bakom och som lämnades in i november 2018. Det handlar om avgiftsfri kollektivtrafik som märkbart minskar utsläppen, att innerstan görs bilfri med undantag för nödvändig nyttotrafik samt att det startas en hyr-elbilspool i kommunal regi.

Kommunledningskontoret ansåg då förslagen intressanta och menade att kommunen "generellt sett bör ha en positiv inställning till dem" samt att de "i dagsläget inte kan bli aktuella att verkställa. Däremot kan de i framtiden bli högaktuella, varför de bör finnas med i framtida planering inom området".

Med klimatmötet i Glasgow i åtanke har väl kommunpolitikerna kommit till insikt om att det dags att uppfylla Skellefteås klimatmål, nu är det hög tid för det. Med de framtidsutsikter som Skellefteå står inför blir det än mer angeläget.

Kent Haldebo, Skellefteå


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa