Sveriges bästa skolkommun är inte Skellefteå

I den bästa av världar skulle Skellefteå ligga på första plats bland Sveriges 290 kommuner.

Debatt 29 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Resultatet är här.

Lärarförbundet har redovisat sin rankning av Sveriges bästa skolkommuner.

I den bästa av världar skulle Skellefteå ligga på första plats bland Sveriges 290 kommuner.

Men så är det tyvärr inte. Vi ligger på plats 106.

Denna rankning baseras på flera faktorer: resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andelen barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning.

Skellefteå ligger inte katastrofalt dåligt till i alla kategorier, men det finns några som är alarmerande.

Vi börjar där det brinner. I kategorin ”Kommunen som huvudman”, som handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor, och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen, ligger Skellefteå på plats 265.

Det är inte okej. Det är inte där vi ska vara.

Andra kategorier där Skellefteå ligger dåligt till, som hänger ihop med hur kommunen arbetar med och prioriterar skolan, är ”Lärarlöner” (plats 211), ”Lärartäthet” (plats 100) och ”Resurser till undervisning” (plats 95).

Ska Skellefteå vara en attraktiv arbetsplats för personer inom förskola, grundskola och gymnasium så är Lärarförbundets rankning inget bra sätt att locka hit utbildade lärare på.

Detta leder in på det som vi centerpartister ser som det mest oroväckande: resultaten hos våra elever.

”Meritvärde årskurs 9” (plats 198), ”Andel godkända elever” (plats 114) och ”Fullföljd gymnasieutbildning” (plats 186).

Skellefteå kommun är huvudman för 112 förskolor, 29 grundskolor och tre gymnasieskolor. Det är under all kritik att kommunen i kategorin ”Kommunen som huvudman” ligger på plats 265 av Sveriges 290 kommuner.

Siffror säger inte allt, men detta visar att någonting inte står riktigt rätt till.

Vi centerpartister vill ha en skola i toppklass. För att nå dit kan vi börja med att göra en granskning av huvudmannaskapet, hur det fungerar, vad som inte fungerar och vad som behöver åtgärdas.

Därefter utifrån resultatet arbeta framåt mot en skola i toppklass.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa