De rödgrönas budget är som kejsarens nya kläder

Den rödgröna majoriteten lägger fram en budget där alla kan se att kalkylerna inte håller.

Debatt 19 juni 2021 14:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under rödgrönt styre har Region Västerbottens ekonomi befunnit sig i en djup kris – långt innan någon visste vad covid-19 var.

Kristdemokraterna anser att det är orimligt att den rödgröna majoriteten år efter år lämnar efter sig ett underskott till kommande generationer.

Den omställningsplan som beslutades för några år sedan, med syftet att komma till bukt med underskotten, uppfylls som bäst till ungefär hälften.

De rödgröna fortsätter ändå att budgetera som att omställningen ska lyckas till 100 procent.

Det liknar kejsarens nya kläder när de lägger fram en budget där alla kan se att kalkylerna inte håller.

Vad lägger man pengarna på när inte ens länets BB-mottagningar kan hålla öppet?

Regionens hälso- och sjukvårdspersonal förtjänar ett stort omnämnande för det fantastiska arbete som de utför.

Men sedan många år tillbaka stiger kostnaderna för hyrpersonal, i motsats till i andra län. Vi vill därför stärka Region Västerbotten som arbetsgivare och värna den befintliga personalen.

Genom bland annat mer självbestämmande, trohetsbonus till de som är trogna arbetsplatsen under lång tid, samt en femmiljonerssatsning för att uppmuntra fler sjuksköterskor att utbilda sig till barnmorskor. BB-krisen kan inte få fortsätta.

För att hantera vårdskulden satsar vi kristdemokrater på primärvården. En god och nära vård med flera distriktsläkare och fast läkarkontakt för att minska såväl den enskildes lidande som belastningen på sjukhusen.

Vi inför serviceteam som avlastar vårdpersonalen.

Andra prioriterade områden är en ambulanssjukvård som täcker hela länet, insatser mot den växande psykiska ohälsan, särskilt bland unga, samt införande av geriatriska vårdcentraler.

Vi lägger även betydligt mer resurser än de rödgröna på en jämställd vård med bland annat mer medel till vård av våldsutsatta kvinnor, samt stärkt forskning runt kvinnosjukdomar.

Vi möjliggör våra satsningar genom besparingar, exempelvis på administration och hyrpersonal.

Den regionala utvecklingen är avgörande för att kunna finansiera en vård i världsklass, tillgänglig i hela länet. Här spelar ett levande civilsamhälle en stor roll och vi tillsätter därför en civilsamhällesstrateg för stärkt stöttning från regionen.

Vi anser även att regionen bör överlåta sina två folkhögskolor till rörelsedriva aktörer som står redo att ta över verksamheterna – men driva dem betydligt mer kostnadseffektivt utan regionens dyra administration.

Kristdemokraterna har genomskådat den rödgröna kejsaren.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Rödgrönt - satsar på förlossning och ambulans

Debatt: Låt inte statistiken få styra verkligheten

Debatt: Så vill Moderaterna få ordning och reda på Sverige igen

Debatt: Efter coronapandemin tar vi tillsammans Sverige framåt

Debatt: Det är bra att Socialdemokraterna närmat sig Alliansen

Visa fler