Vi måste vara lika rädda om miljön som om ekonomin

För att klara Parisavtalet och bromsa klimatförändringen finns det beräkningar på hur mycket vi måste minska våra utsläpp. Det finns till och med en koldioxidbudget för Skellefteå.

Krönika 15 oktober 2021 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I skolan lär vi oss att ekonomi är att hushålla med ändliga resurser.

Frustrationen när pengarna inte räcker till för att förverkliga visioner, eller göra nödvändiga investeringar, känner både privatpersoner och politiker igen.

Att politiker alltid ser till ekonomin är en vanlig kritik och som förtroendevald önskar jag verkligen att jag hade mer svängrum.

Men vi vet också att om vi spenderar för mycket och lever på lånade pengar ställer vi till det för oss själva. Hur tråkigt det än är att förhålla sig till en budget är det uppenbart varför det behövs.

Av samma anledning behövs en budget för koldioxidutsläpp. Annars är risken att vi fortsätter konsumera och ser lyxkonsumtion som besparingar så länge vi kan få det på rea.

För att klara Parisavtalet och bromsa klimatförändringen finns det beräkningar på hur mycket vi måste minska våra utsläpp.

Det finns till och med en koldioxidbudget för Skellefteå kommun. Den säger att vi behöver minska utsläppen med över 16 procent per år. Men det har tyvärr inte fått något genomslag i politiken.

Den budget för Skellefteå kommun som klubbades av kommunfullmäktige i tisdags innehåller gröna förslag.

Jag konstaterar med glädje att naturreservatet på Vitberget är tillbaka. Särskilda medel satsas på att förbättra busshållplatser och bygga ut gång- och cykelbanor, även om det skulle behövas ännu mer.

En översyn av parkeringsavgifterna skulle kunna minska trafiken i staden och samtidigt ge utrymme för att satsa på ett mer hållbart resande. Pendlingshubbar för den som till exempel vill åka buss eller cykla en del av resan.

Femtonminuterstrafiken borde återinföras för stadsbussarna. Och kanske är det dags att fundera på om stadsbussarna borde gå mellan fler orter.

Det går att räkna upp många önskvärda insatser, men det viktigaste är att klimatarbetet genomsyrar hela kommunens verksamhet på samma sätt som ekonomin gör.

Många budgetsatsningar är kopplade till de stora industrietableringarna som sker i Skellefteå. En utveckling som hänger ihop med de stora nationella satsningar på en klimatomställning som kommit med Miljöpartiet i regeringen.

Många sektorer har tagit fram färdplaner för fossilfrihet som ett resultat av en grön politik.

Inför nästa års budget skulle jag vilja se att Skellefteå kommun tar fram en klimatfärdplan med tillhörande koldioxidbudget och tillsätter en tjänst eller en grupp som samordnar arbetet. Så att vi är lika rädda om vår livsmiljö som våra finanser.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa