Dödsfall, Jan Åberg, Robertsfors

Jan Åberg, Robertsfors

Robertsfors kommun 10 april 2021 05:00

Jan Åberg, en innerligt älskad far har, efter en tids sjukdom, avlidit i en ålder av 90 år.Pappa föddes i Sikeå, Robertsfors. Tidigt väcktes hans intresse för jakt och viltvård, vilket i hög grad kom att prägla hela hanslivsgärning. 

Omkring 1950 träffade han mamma, Birgit, född i Lövånger, som arbetade på Konsum i Sikeå. Mamma och pappa gifte sig 1952 och
flyttade kort därefter till Fällbäcken, Skellefteå som, tillsammans med sommarstugan i Sikeå, skulle komma att bli deras hem fram till
2004 då de flyttade till Robertsfors, där mamma året därpå till stor sorg avled vid en ålder av 74 år. Pappa och mamma fick oss tre söner.
Deras värme, kärlek och omtanke om varandra och om oss barn - så småningom också om barnbarn och barnbarnsbarn - satte sin tydliga prägel på föräldrahemmet, vilket vi för alltid kommer att minnas med glädje.

Livet igenom var pappa en hängiven stövarjägare och arbetade framgångsrikt med sin egen hunduppfödning, där han med stor sakkunskap kombinerade utseendemässigt ändamålsenliga linjer med duktiga jakthundar och bidrog därmed till att förädla Hamiltonstövaren som ras.

Under senare delen av 1960-talet började pappa konstruera och utveckla en fångstmetod som skulle ersätta den då tillåtna jakten på räv med rävsax. Idén var hans egen och utvecklingsarbetet likaså. Tanken var att bibehålla en human form av rävfångst som jaktmetod, eftersom den möjliggjorde för de jägare som av ålder eller av andra skäl blivit mindre rörliga, att kunna fortsätta med sitt intresse. Processen för tillståndsgivning av nya jaktformer är inte okomplicerad, men pappa, som var utrustad med en vilja av stål, lyckades, tillsammans med likaledes viljestarka forskare och journalister skapa nödvändiga förutsättningar för att hans fångstmetod, fotsnara för jakt på räv, kunde tillåtas. Idag är den en etablerad jaktform. Av Västerbottens jaktvårdsförening tilldelades han 2018 Jägarförbundets förtjänsttecken i Guld.
Jägaren har nu ställt undan sitt vapen och lagt sig att vila. Vi saknar honom.

Barnen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Dödsfall, Gunnar Widman, Ånäset

Dödsfall

Dödsfall, Sara Bäckström, Flarken

Dödsfall

Dödsfall: Sonja Tjärnström, Flarken